Před třiceti lety byla rozpuštěna RVHP, nahradí ji BRICS?

28.6.2021
Jaroslav Svoboda

Československo bylo 5. ledna 1949 mezi šesticí zakládajících států (dále Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Polsko a samozřejmě SSSR). Později se k RVHP připojila Albánie, NDR, Mongolsko, Kuba a Vietnam. Albánie však pod čínským vlivem společenství v roce 1987 opustila. Tzv. přidruženým státem pak byla Jugoslávie.

S RVHP spolupracovaly i západní státy

Společenství ale nebylo čistě pro socialistické státy, jak by se mohlo zdát. Ano, ty tvořily 99,9 % fungování, ale spolupracovalo s ním třeba Finsko, Mexiko, Irák, Jižní Jemen, Etiopie a další rozvojové země.

Před dvaceti lety skončila výroba Škody Felicie, fakticky prvního modelu pod německými křídly

Sídlo RVHP bylo v Moskvě v třicetiposchoďové výškové budově na ulici Nový Arbat. Ta byla vybudována mezi lety 1963 až 1970 a má tvar otevřené knihy. Zajímavostí je, že dnes v budově sídlí moskevský magistrát.

Po roce 90 už se očekával zánik

Konec osmdesátých let byl už v RVHP ve znamení užší ekonomické integrace a specializace v jednotlivých výrobních oborech. Konečně se začala slibně rozvíjet i široká mezinárodní spolupráce a výměna výsledků vědeckotechnického vývoje. Ovšem, v letech 1988 a 1989 už se dostavily logické problémy, které vycházely z celkových problémů sovětského bloku. Nastaly problémy s plánováním, obchodní výměnou a i samotným převozem zboží přes hranice. Největší potíže v plánování pak nastaly po roce 1990, kdy se většina členských zemí začala orientovat na tržní ekonomiku a obchod se Západem.

„Vynášíte svůj rozsudek nade mnou s větším strachem, než s jakým mu naslouchám,“ postavil se Giordano Bruno církvi

Poslední zasedání RVHP pak proběhlo přesně před třiceti lety, 28. června 1991 v Budapešti, které skončilo podepsáním protokolu o rozpuštění organizace. Ministr financí ČSFR Václav Klaus a ministr hospodářství Vladimír Dlouhý přednesli 2. července 1991 na půdě Federálního shromáždění návrh na sjednání protokolu o zrušení RVHP a tento byl o deset dní později schválen i naším parlamentem. RVHP se tak postupně celá rozpadla a podobná organizace už nevznikla. Až v současné době má ambice ji nahradit hospodářské uskupení BRICS sdružující Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jižní Afriku.

Zdroj: WikipedieNepřehlédněte