Přes 180 regionálních iniciativ střední a východní Evropy vyzývá vlády k podpoře Evropské zelené dohody

9.10.2020
Andrea Cerqueirová

Organizace k tomu vyzývají před jednáním Evropské rady, kde příští týden budou vlády členských států Evropské unie diskutovat o nových klimatických cílech EU pro rok 2030. Výzvu obdrželi premiéři Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunsku a Bulharska. Zástupci organizací žádají o využití strategií a financí na obnovu ekonomiky, jež zvýší klimatické cíle EU pro rok 2030, zajistí sociální spravedlnost a zlepší stav životního prostředí, hospodářství i zdraví obyvatelstva.

Přijmout vize, reformy, strategie

„Vlády zemí střední a východní Evropy by měly přijmout vize, reformy a inteligentní politické strategie, které mohou účinně řešit hospodářskou, zdravotnickou i klimatickou krizi současně,“ uvádí v tiskové zprávě Klimatická koalice.

Problémem jsou sucha, požáry či plýtvání jídlem. Naděje na zlepšení půdy a klimatu existuje!

„Evropská unie dosud ještě nikdy nepřipravila využití tolika veřejných prostředků, které by nás mohly rychleji přiblížit klimatické neutralitě. Tuto situaci je potřeba vnímat jako příležitost, díky níž by regiony s velkými uhlíkovými emisemi mohly snadněji pokročit vstříc čisté energetice a hospodářství. V současnosti neexistuje strategičtější investice než vyšší podpora aktivit v klimatické oblasti,“ dodává.

Nepropásnout příležitost

„Obnova ekonomiky oslabené následky pandemie, a s ní související investice z fondů EU, jsou jedinečnou, neopakovatelnou a možná poslední výraznou šancí pro společné nastartování jasné cesty k udržitelnějším řešením, šetrným k životnímu prostředí a podporujícím ochranu klimatu. Česko by takovou příležitost nemělo propásnout,“ uvedl děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Osamu Okamura, který za instituci výzvu podpořil.

Výzva upozorňuje i na to, že následky klimatické změny na náš region dopadají už dnes. „Občanská společnost a další aktéři požadují, aby národní plány na podporu obnovy a odolnosti i plány na využití fondů EU zajistily dostatečně ambiciózní klimatická opatření v souladu s cílem Pařížské úmluvy na udržení oteplení pod 1,5 °C. Náš ekonomický model by měl být slučitelný s ochranou klimatu a sociální spravedlností,“ je uvedeno v tiskové zprávě.Nepřehlédněte