Přírodní rezervace Chuchelský háj se rozroste na dvojnásobek

16.11.2018
Martin Solar

Nově navržená rozloha rezervace odpovídá vymezení evropsky významné lokality, která byla schválena v roce 2009. Vyhlášení ochranného pásma znamená vyšší dohled nad stavební činností, terénními úpravami, používáním chemie nebo způsobem hospodaření v lese. V samotné přírodních rezervacích nelze dělat terénní úpravy, změny vodního režimu, používat hnojiva a jiné chemické látky bez souhlasu úřadu, který má ochranu příroda na starosti. V těchto lokalitách je také nezbytné získat souhlas k pořádání sportovních a kulturních akcí mimo zpevněné cesty.

Důvodem ochrany je snaha o zachování původního lesa, kde jsou vzácné druhy rostlin a živočichů. Původní listnaté lesy doplnila výsadba nepůvodní borovice černé a trnovníku akátu. Z dalších rostlin, které zde rostou, lze jmenovat jaterník podléšku, ptačinec velkokvětý, hrachor jarní nebo rozchodník bílý. V oblasti lze nalézt vzácné houby, například hřib bronzový nebo kališník žebernatý. V lese žijí brouci krajník hnědý a roháč velký a z ptáků například žluva hajní a dudek chocholatý.

Na území Prahy je podle magistrátních stránek téměř 90 chráněných území. Mezi největší patří Divoká Šárka, Klánovický les, Prokopské údolí, Stromovka a Modřanská rokle. Chráněny jsou i skály v trojské zoo.

Zdroj: čtk

Pražský Semmering nejezdí, opravují se romantické mosty nad Prokopským údolímNepřehlédněte