Proč jsou v Cukrovarském rybníce v Uhříněvsi bagry, a ne voda?

11.3.2020
Fefík

Důvodem přítomnosti bagrů a nákladních automobilů v rybníce bylo odbahnění této malé vodní nádrže. Samotné práce probíhaly dle plánu.
„Dokonce se nám povedlo realizovat zakázku za poloviční cenu. Ušetřili jsme tak téměř osm milionů korun. Tento znatelný pokles ceny byl díky tomu, že na základě posudků bylo potvrzeno, že se nejedná o toxické sedimenty, a bahno je tak možné odvážet na pole,“ uvedl Ondřej Lagner, radní Prahy 22 pro životní prostředí.

V současné době je rybník zbaven nežádoucích usazenin, je vybudován nový požerák, hráz je připravena na dokončení, avšak stále není možné dílo dokončit. Problém je v tom, že revitalizace Cukrovarského rybníka je rozdělená na tři etapy. První etapou je odbahnění rybníka a vytvoření nové hráze, druhá etapa zahrnuje zpřístupnění rybníka a vytvoření pochozí lávky kolem a poslední etapa upravuje přilehlý park.

Ryby nemají klid ani po Vánocích. Rybáři se chystají na tři pražské rybníky

„Každá část má svoji projektovou dokumentaci. Bohužel hned první projekt, který jsme převzali z minulého volebního období, nezahrnoval všechny související práce nutné pro dokončení díla – zejména vybudování opěrných zdí k zajištění břehů Říčanského potoka podél nové hráze rybníka a pod ní.“
Provedení těchto prací je nutné realizovat současně s realizací nové hráze a také z důvodu, aby se předešlo případným škodám na majetku vlastníků sousedních pozemků – z důvodu možnosti zřícení nestabilních zdí na březích koryta potoka.
„Tato část projektu se tedy musela dopracovat, aby mohla být dokončena první etapa. Zda je nedokonalost dokumentace pouze chyba projektanta, či možnost elegantně navýšit cenu díla na základě víceprací, asi nezjistíme, skutečností však zůstává, že i nezávadné bahno bylo podle původního posudku toxický odpad, který navyšoval cenu první etapy o osm milionů…“ uzavřel radní Ondřej Lagner.

cukrovarnický ryb ma
Cukrovarský rybník.
(Mapy.cz)


Nepřehlédněte