Procházka v Jincích účastníky seznámila s dušičkovými příběhy

19.11.2021
Marta ŠeVac

Pod tímto názvem proběhla v sobotu 23. října komentovaná vycházka městysem Jince. Setkání bylo zahájeno na parkovišti před jineckým zámkem, jehož rekonstrukce byla právě v této době zahájena.

Velkou část času strávili účastníci akce organizované městysem Jince a lektorkou Marcelou Flídrovou na hřbitově. Přednášející seznámila zájemce s historií jineckého kostela Sv. Mikuláše, dnes již neexistujícího hřbitova, který se nacházel v okolí této stavby, nového hřbitova v polích na východním svahu Vystrkova, se způsoby pohřbívání v minulosti i s osobnostmi, které jsou v Jincích pochovány.

Poslední část akce proběhla v sále Společenského centra Josefa Slavíka, kde pracovnice městyse Jince Irena Ungrová promítla ze svého bohatého archivu snímky, které s tématem výkladů souvisely.

Marie a Miroslav Maršálkovi


Témata:

Nepřehlédněte