Proměna břevnovské polikliniky bude představena místním

10.9.2020
Zuzana Půrová

Poliklinika má být jednak opravena, jednak dostavěna. Přijít se na plány mohou lidé ve středu 16. září od 17.00 hodin, a to přímo do polikliniky. Na místě budou kromě zástupců radnice přítomni i odborníci z Fakulty architektury ČVUT, s nimiž bude možné o tématu diskutovat.

Budova v dezolátním stavu

Vzhledem k epidemiologické situaci je naplánován živý přenos z akce facebooku, bude-li navíc do příštího týdne upraven limit počtu účastníků hromadných akcí v důsledku koronavirových opatření, proběhne akce online.

Poliklinika je velkým problémem Prahy 6. Je totiž v dezolátním stavu a rekonstrukci velmi akutně potřebuje.  Před deseti lety pronajala tehdejší koalice ODS a ČSSD budovu soukromé firmě na desítky let s tím, že ta provede nutnou rekonstrukci. Došlo však jen k dílčím opravám. A nová koalice vedená TOP 09 smlouvu s vyplaceným odstupným sice vypověděla a chtěla zde vybudovat léčebnu dlouhodobě nemocných a budovu opravit.

Čekalo se na ministerstvo

Jenže v tu chvíli se do všeho vložilo ministerstvo kultury, kterému byl předložen návrh na prohlášení břevnovské polikliniky kulturní památkou. Ochrana byla postupně několikrát udělena a odejmuta a několik let se tak nedělo nic jiného, než se čekalo na verdikt ministerstva.

FOTO: Poliklinika Pod Marjánkou v Praze 6

Poliklinika Pod Marjánkou v Praze 6 - poliklinika pod marjánkou – marjánka praha 6Poliklinika Pod Marjánkou v Praze 6 - poliklinika pod marjánkou – marjánka praha 6Poliklinika Pod Marjánkou v Praze 6 - poliklinika pod marjánkou – marjánka praha 6Poliklinika Pod Marjánkou v Praze 6 - poliklinika pod marjánkou – marjánka praha 6Poliklinika Pod Marjánkou v Praze 6 - poliklinika pod marjánkou – marjánka praha 6
Další fotky
Poliklinika Pod Marjánkou v Praze 6 - poliklinika pod marjánkou – marjánka praha 6

Loni v polovině září potom nabylo právní moci rozhodnutí ministerstva kultury o neprohlášení polikliniky za kulturní památku. Ukázalo se totiž, že v průběhu nového prvoinstančního řízení byly zjištěny nové skutečnosti ve věci aktuálního stavebně – technického stavu dotčeného objektu. Šlo o to, že sanace a statické zajištění železobetonových konstrukcí by znamenalo takové zásahy do pohledových částí budovy, že již nebude možné v dostatečné míře zachovat památkové hodnoty, pro které byl objekt navržen za kulturní památku.

Praha 6 přihrává kšefty spolužákům starosty Koláře z „plzeňských práv“

A zdálo se tak, že opravě nic nebrání. Jenže se ukázalo, že oprava bude tak rozsáhlá, že za provozu není možná a pracovní skupina pro polikliniku, v níž se sešli odborníci, lékaři, zástupci občanských sdružení, ale i politici z Prahy 6, doporučila nejprve dostavět část areálu polikliniky. Tam by se přesunula zdravotní péče a původní budova se opravila. Rekonstrukce bude totiž vyžadovat zásadní zásahy do skeletu budovy, které nelze provádět za provozu zdravotnických zařízení.

 Nepřehlédněte