Praha 6 přihrává kšefty spolužákům starosty Koláře z „plzeňských práv“

26.8.2019
Marcel Mihalik

Když před pěti lety starosta Ondřej Kolář (TOP 09) kritizoval utrácení předchozích radních za externí advokátní kanceláře, sliboval, že on bude hospodárnější. O úsporách hovořil tehdy s naší redakcí. „Ušetřili jsme ale významně například na externích advokátních kancelářích, využíváme hlavně naše interní právníky a pomoc zvenčí potřebujeme jen výjimečně,“ tvrdil redakci před volbami. A tak si Vaše 6 jeho tvrzení ověřila.

Šestka anonymizovala hodnocení kulturních dotací kvůli nátlaku

Magazín Vaše 6 získal na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím všechny objednávky na právní analýzy pro Prahu 6 za poslední tři roky. Stanoviska si Úřad městské části Praha 6 objednával mezi lety 2016 až 2018 střídavě u tří externích advokátních kanceláří. A bylo jich dohromady osmnáct. Pozornost budí osobní vazby mezi jednotlivými advokáty a starostou Kolářem.

Parta z Plzně

Nejvíce analýz zpracovala v daném období advokátní kancelář Petra Kubíčka, celkem 12 právních stanovisek v celkové hodnotě 844.035 korun. Zajímavé v této souvislosti je, jaký mají Petr Kubíček a současný starosta Ondřej Kolář vztah. Kolář s Kubíčkem jsou totiž kolegové z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni z akademických let 2008 až 2013. Necelý rok po sobě obhajovali diplomovou práci, a tak o nich lze hovořit jako o spolužácích. A zřejmě spolu měli i bližší vztah, za který se Kolář možná snaží kamarádovi patřičně poděkovat, jak se v politicko-byznysové branži sluší a patří.

„Aby to nebylo tak nápadné a aby Ondřej (Kolář – pozn. red.) nemusel vyhlašovat veřejnou zakázku na právní služby, tak se rozhodl jít cestou rozdělení po menších částech, aby byly podlimitní. Tím se vyhnul tomu, aby se veřejnost dověděla, kdo pro něj externí právní služby vykonává. Jsou to jeho spolužáci, známí nebo advokátka, u níž vykonával činnost jako koncipient,“ řekl magazínu Vaše 6 zdroj z Kolářova nejbližšího okolí.

Volal mi Marek Dospiva, tvrdil na zastupitelstvu Prahy 6 starosta Kolář

Kubíček pro Koláře a zbytek radních vypracoval třeba kupní smlouvu Smart Designových toalet za 42500 korun. Čtenář se může oprávněně ptát: to ani něco tak základního jako kupní smlouvu nejsou schopni sestavit interní právníci z radnice? Zřejmě ne, když musel být najat advokát zvenčí. Anebo ano, pak to ale nahrává spekulacím, zda nešlo prostě jen o to dát kamarádovi kšeft?

Další Kolářův a Kubíčkův spolužák z Plzně je Jiří Mašek, který pracuje pro advokátní kancelář Prime Legal.  Prime Legal pro Prahu 6 odevzdala za tři roky dohromady pět analýz v celkové částce 205.095 korun. V září 2016 poslala analýzu právních vztahů a skutečností souvisejících s pozemky, kde je zahrádkářská kolonie Jenerálka, a to za téměř 44 tisíc korun. Na stejné zadání dělala analýzu i o rok později, ovšem za téměř dvojnásobné peníze.

Míst pro školáky je málo. Vhodné budovy šestka raději pronajímá

Nejméně právních stanovisek udělala bývalá Kolářova kolegyně, v jejíž praxi působil jako koncipient. Advokátní kancelář Eva Dobrohrušková zpracovala loni v květnu právní stanovisko k otázce polikliniky Pod Marjánkou a fakturovala za to částku 166.980 korun.

Společná studia, společný byznys

Aby byl kruh uzavřený, vedoucím právního odboru na úřadu Prahy 6 je Břetislav Malásek. Proč kruh? Protože i Malásek je spolužákem Koláře, Petříčka a Maška z plzeňských práv. A právě Malásek podepisoval objednávky na první služby. Veškeré vazby Vaše 6 ověřila ve veřejných databázích a nadto ještě prostřednictvím důvěryhodného zdroje z plzeňské právnické fakulty, který má přístup do archívu i neveřejných rejstříků, kde lze dohledat jména frekventantů na jednotlivých seminářích.

Kolář s redakcí nekomunikuje a magazín Vaše 6 dlouhodobě znevěrohodňuje.

Mimochodem plzeňská práva studovala i někdejší primátorka severočeského Chomutova, přezdívaného Palermo, Ivana Řápková. Její kariéru nastartoval bývalý senátor Alexandr Novák, který si odpykal čtyřletý trest za korupci a nyní je trestně stíhaný v kauze dotačních podvodů z ROP Severozápad.

 

Komu přihrál Kolář kšeft

PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

43923 Kč za právní analýzu právních vztahů a skutečností souvisejících s pozemky zapsanými na LV 10424 a 10703 pro katastrální území Dejvice (tzv. zahrádkářská kolonie). (září 2016)

82280 Kč za právní služby v souvislosti s pozemky zapsanými na LV 10428 a 10703 pro k. ú. Dejvice (Jenerálka, tzv. zahrádkářská osada). (prosinec 2017)

15972 Kč za právní služby ve věci stanoviska k odvolání ředitelky ZŠ a MŠ a jmenování nového ředitele

60500 Kč (nakonec vyfakturováno údajně jen 16335 Kč) za právní analýzu závaznosti původního rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 6 v konfrontaci se současným stavem projektu Radimova, právní analýzu možných rizik vyslovení souhlasu MČ Praha 6 s projektem developera, který neodpovídá původní nabídce, právní analýzu jednotlivých možných způsobů nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví MČ Praha 6 v lokalitě Radimova z hlediska její ekonomické výhodnosti. (červenec 2017)

46585 Kč za trestněprávní analýzu Radimova v dohodnutém rozsahu (leden 2018)

 

Advokátní kancelář Petr Kubíček

1500 Kč za právní služby za měsíc březen 2015, kontrola smluv, porada s klientem (březen 2015)

55660 Kč za vypracování právního stanoviska ohledně trestní odpovědnosti zastupitelů a členů rady MČ Prahy 6 (červenec 2016)

38000 Kč za vypracování právního stanoviska na posouzení možnosti vypovědět smlouvu o nájmu pozemku (srpen 2016)

49000 Kč za analýzu vztahů mezi MČ Praha 6 a společností Vítězné náměstí s.r.o. (srpen 2016)

42500 Kč za vypracování kupní smlouvy Smart Designových toalet dle zadání Právního odboru UMČ Praha 6 (prosinec 2017)

63750 Kč za posouzení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi MČ Praha 6 a společností G-NEMOVITOSTI s.r.o. (prosinec 2017)

50000 Kč za „na jaké subjekty přešla práva a povinnosti společnosti G-NEMOVITOSTI s.r.o. (prosinec 2017)

125000 Kč za právní stanovisko k otázkám procesu vyvlastnění (únor 2018)

111250 Kč za právní stanovisko trestní odpovědnost statutární spol. SNEO, a.s. (únor 2018)

45375 Kč za právní služby k otázce legitimity požadavku MČ P6 na poskytnutí náhrady

49500 Kč za právní stanovisko k možnostem a způsobům zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a správy nemovitých věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy (červen 2018)

212500 Kč za právní služby ve věci stanoviska vymezení pojmu veřejný zájem ve správním právu obecně, spolky a jejich postavení ve správním řízení obecně, účastenství v územním a stavebním řízení se zaměřením na účastenství obcí a spolků v těchto řízení (červenec 2018)

 

AK Eva Dobrohrušková

166980 Kč za právní stanovisko k otázce polikliniky Pod Marjánkou (květen 2018)


Témata:

Nepřehlédněte