Rekonstrukce a provoz letního kina je těžko řešitelný karlovarský evergreen

17.6.2021
hpl

„Areál jsme zdědili po bývalém vedení radnice, které tam sedělo osm let a areál nedokázalo oživit. My jsme to sice také neměli v plánu, nicméně pokusili jsme se hledat varianty. Nabízeli jsme pronájem areálu za symbolickou jednu korunu, zvažovali jsme možnost investovat do letního kina určité peníze, ale žádali jsme za to smysluplnou a ekonomicky hodnověrnou koncepci na provoz letního kina. Tu jsme bohužel neobdrželi,“ vysvětluje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Podle odhadů odborníků by bylo třeba investovat zhruba sedm milionů korun do oprav podia, promítací zdi a prostor pod pódiem, které kdysi sloužily jako zázemí pro umělce a následně jako rockový klub. Další minimálně dva miliony korun by stála rekonstrukce promítacích kabin a sociálních zařízení pro návštěvníky kina a na šest milionů korun je vyčíslen nákup promítací techniky. „Je to prostě patnáct milionů, které město nemá a nemůže je do objektu investovat. A nikdo z potenciálních zájemců o provoz nebo pronájem letního kina se ekonomicky nechtěl na jeho rekonstrukci podílet. A to jsme nabízeli i možnost, že by si investované peníze takzvaně odbydlel, tedy umořil v nájmu,“ doplňuje náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

V porevoluční době kino navštěvovalo minimum diváků a najít koncept, pro takto rozlehlý areál, který navíc leží za městem, nemá vlastní parkoviště a je zcela zdevastován, je velmi komplikované. V krajském městě sice nyní běží petice za záchranu letního kina, ale někteří obyvatelé za ní vidí jen politické zviditelnění některých osob. Její podepisování je navíc problematické, protože petiční archy nejsou označeny a navíc vedle petice leží podpisový arch pro vznik politického hnutí a tak lidé vlastně ani neví, co podepisují a jak bude s jejich podpisy naloženo. „Je to nehoráznost. Zajímal jsem se o petici, ale když jsem viděl, že papír, na který se mám podepsat, není nijak označen a našel jsem vedle petice souhlas se založením politického hnutí, nic jsem nepodepsal. A lidé by měli být také opatrní,“ uvedl Jiří Svoboda.

Petice vybízí obyvatele města také k protestu proti stavbě malého přírodního amfiteátru ve volnočasovém areálu Rolava. Tento záměr, který zatím existuje pouze na papíře je rovněž zneužíván ke zviditelnění některých politicky ambiciózních osob v krajském městě. „Nikdy jsme neřekli, že se amfiteátr na Rolavě začne stavět a zatím jsme o tomto záměru nerozhodli. Vnímáme ho jako možnost jak zatraktivnit volnočasový areál a za rozumné peníze nabídnout lidem další kulturní vyžití,“ vysvětluje dále primátorka Karlových Varů a upozorňuje, že během nadcházejícího léta bude město provádět veškerá hygienická měření a hlukové studie, které mají odpovědět na otázku, zda případný amfiteátr postavit či nikoliv.

Pokud město stavbu amfiteátru odsouhlasí, bude se jednat o areál s kapacitou několika stovek diváků. Bude postaven tak, aby se z něj nešířil hluk a nerušil obyvatele okolních domů a budou v něm dodržovány veškeré platné vyhlášky města. „Zvažovaná stavba malého amfiteátru je zbytečně nafouknutá bublina. Nechceme nikomu brát jeho klid, nechceme nikoho budit a naše rozhodnutí bude záležet na výsledcích provedených měření,“ dodal náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) s tím, že ale loňské léto ukázalo, že lidé kulturu na Rolavě chtějí a rádi se do tohoto areálu přijdou pobavit.

Podle vedení města je tedy situace následující. Staré letní kino zatím nebude opraveno, ani obnoven jeho provoz a nebude ani prodáno. Bude ale takzvaně zakonzervováno a nadále zůstane v majetku města. Někdy v budoucnu se znovu otevře otázka jak ho využít a jak s areálem naložit. Ve volnočasovém areálu Rolava se zatím nezačne stavět žádný amfiteátr a ani o jeho stavbě nebylo rozhodnuto.

Zdroj: vzNepřehlédněte