• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Revoluce ve vzdělávání mladých lékařů jako řešení krize českého zdravotnictví

  10.7.2024
  Doris Drienová
  Komerční sdělení

  V současné době se české zdravotnictví potýká s nedostupností zdravotní péče zejména kvůli stárnutí lékařů a nedostatečnému počtu mladých lékařů. Navíc se v posledních letech zvyšuje odliv mladých lékařů do zahraničí, kde hledají lepší pracovní podmínky a finanční ohodnocení. Oční centrum Praha si tuto problematiku uvědomuje, a proto již několik let aktivně pracuje na vytvoření podmínek, které motivují mladé lékaře zůstat a pracovat v České republice.

  Výrazný je nedostatek především u praktických lékařů, pediatrů a dětských psychiatrů, nicméně demografický vývoj jasně ukazuje, že se s tímto problémem potýkají všechny odbornosti, oftalmologii nevyjímaje.

  „V následujících dvou desetiletích bude obtížné dohnat nedostatek lékařského personálu. Jako řešení navrhujeme výrazné zvýšení počtu studentů na lékařských fakultách a změnu vzdělávacího systému lékařů. Potřebujeme takový systém výuky, který po ukončení lékařské fakulty vygeneruje lékaře a lékařky, kteří již nebudou začínat ve svém oboru od začátku, ale budou moci reálně samostatně pracovat,“ vysvětluje Adam Janek, ředitel Očního centra Praha.

  V Očním centru Praha se začali připravovat na zajištění dostupné oční péče do budoucna již před několika lety. „Vytvořili jsme absolventské programy, v jejichž rámci obsazujeme každý rok dvě absolventská místa,“ dodává Janek. Medici si podle něj stěžují na nedostatek praktické medicíny jak na fakultách, tak ve zdravotnických zařízeních při startu praxe, což je potřeba změnit.

  Vzdělávání mladých lékařů

  V Očním centru Praha jsme se před několika lety začali věnovat kontinuálnímu vzdělávání mladých lékařů. Vytvořili jsme vlastní akademii pro lékaře, která je vzdělává jak po praktické, tak i teoretické stránce.

  „V rámci naší vzdělávací akademie pořádáme pro neatestované lékaře jednou až dvakrát měsíčně různé vzdělávací aktivity. Tyto semináře nejsou oficiální a nejsou povinné, ale hrají klíčovou roli v přípravě na zkoušku ze základního kmene a na samotnou atestaci. Soustředíme se především na praktickou část a každý z mladších lékařů má svého mentora. V rámci akademie sledujeme i novinky v oftalmologii včetně nových technik a trendů. Výhodou akademie je také posílení týmového ducha mezi lékaři a vzájemná motivace mladých kolegů,“ vysvětluje paní doktorka Andrea Janeková, která v Očním centru Praha spoluzodpovídá za vzdělávání lékařů.

  Absolventské programy i vzdělávací akademie jsou pro mladé lékaře v Očním centru Praha velkou výhodou. Od svých bývalých studentských kolegů vědí, že v porovnání s jinými pracovišti to skutečně není v současné době standard, ale spíše unikum.

   

  (Zdroj: TZ Oční centrum Praha)

  První atestovaní absolventi

  Před několika dny úspěšně atestovaly první dvě lékařky, které byly přijaty do našeho absolventského programu. Díky akademii i praxi v rámci Očního centra Praha i v síti spádových očních ambulancí MediPort získaly široký záběr a zkušenosti v diagnostice a léčbě různých očních vad a onemocnění. Zároveň se již každá z nich zaměřila na svou konkrétní odbornou specializaci.

  MUDr. Lucie Frantlová působí v současné době v OCP jako vedoucí lékařka ambulantního provozu a sítě MediPort. Má na starosti ambulantní část v rámci OCP a dále provoz v našich očních ambulancích MediPort, zajišťujících primární oftalmologickou péči. Paní doktorka Frantlová se specializuje na diagnostiku a léčbu sítnice, dále na léčbu keratokonu, komplexní oční péči, provádí malé chirurgické zákroky a plastiky očních víček.

  MUDr. Michaela Ratajová působí v současné době převážně v naší ambulanci MediPort Holešovice, kde se zaměřuje primárně na dětskou oftalmologii a léčbu dětských očních vad. V rámci OCP se věnuje komplexní oční péči a participuje na mezinárodních klinických studiích v souvislosti s vývojem nitroočních implantátů.

  Zdroj: TZ Oční centrum Praha



  Nepřehlédněte