Rybáři nejsou jen lovci. Prut a židlička k rybaření nestačí

25.9.2020
Jiřina Pouzarová

Ryba může zabrat kdykoliv, možná právě ve chvíli, kdy to nečekáte. Jen udička a chuť rybařit však nestačí, začínající rybář musí ctít rybářské zákony, složit test ze znalostí a hlavně si zažádat o lístek. Lovit pak může jen v těch revírech, pro které má zakoupenou povolenku.

Od mládka k mistrovi prutu

Rybářem se může stát kdokoli. Předpokladem je mít základní znalosti a ctít zákony rybářství, tj. Provozování výkonu rybářského práva, ochrana ryb a vodních organismů, ochrana přírody, čistoty vod a životních prostředí. Cesta od rybářského pomocníka nebo mládka bývala dlouhá, dnes se rybářskému umění naučí děti v kroužku a dospělí na školení, které provádí většinou hospodář místní organizace. Nakonec čeká adepty rybařiny test znalostí, které si můžete nanečisto vyzkoušet na webových stránkách rybářského svazu, a získání oprávnění k zakoupení rybářského lístku.

Jezírko je okrasou zahrady. Místo odpočinku a klidu

Úspěšný absolvent kroužku či školení zajde na odbor životního prostředí podle místa trvalého bydliště. Tam si zvolí, zda bude chtít rybářský lístek na 10 let za 500 korun nebo doživotní za 1000. Pak osloví místní rybářskou organizaci, zpravidla v místě bydliště nebo v blízkém okolí, v níž se stane členem. U ní si pak zakoupí povolenky k rybolovu – celosvazové platné na revíry Českého rybářského svazu, krajské platné na revíry v rámci jednotlivých krajů nebo celorepublikové platné na revíry Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu.

Pravidla lovu

Ryby může rybář lovit jen tam, kde má oprávnění. Český rybářský svaz je tvořen sedmi územními svazy, z nichž každý má v užívání své rybářské revíry, o které řádně pečuje. Existují i revíry místního významu, kde musí být rybář členem dané organizace a mít na ně povolenku. Každý revír má svá pravidla, jež jsou pro sportovní rybáře závazná (např. doba hájení ryb, lovné míry, denní doby lovu apod.). Ze zákona musí mít rybář u vody rybářský lístek, povolenku k lovu, rybářský řád v tištěné verzi a dále vyprošťovač háčků a míru pro zjištění délky ryb. Tou může být například klasický dřevěný skládací metr.

Řeka Bílina žije. Rybáři v Mostě do ní vypustili na 400 kilogramů ryb

Rybaření je životním stylem

Nejčastějšími úlovky v českých rybnících jsou kapr obecný a pstruh duhový. Rybáři chytí také karase, cejna, jelce či bolena. Z dravých ryb lze v našich vodách vytáhnout candáta, štiku, sumce a okouna. Kapr je ovšem stále nejvíce žádaným druhem, v našich podmínkách bude vždy hlavním objektem lovu, nejen pro zážitky s ním spojené, ale i pro chutné maso.

Úspěch nezávisí pouze na výbavě rybáře, ale i na zarybnění daného revíru, správně zvolené nástraze, místu výskytu ryb, trpělivosti a také na tom, zda si rybář umí kořist přilákat pomocí nejrůznějších návnad. Nejlepší je vyrazit k vodě s odhodláním. Záruku na chycení ryby ale nemá rybář nikdy. Větší šance se naskytne na soukromých rybnících, které jsou osazené velkým množstvím ryb. Dobré je také začínat na dobře zarybněných revírech se zkušenějším rybářem.

Zkrátka rybáři nejsou jen lovci. Kolem rybařiny je i spousta další práce jako jsou úklidy revírů, sekání trávy či chov a vysazování ryb.

Nechal vybudovat náš největší rybník. Měl Jakub Krčín spolky s ďáblem?Nepřehlédněte