Rybník, kde byl na jaře nalezen granát, je odbahněn a začala jeho revitalizace

18.9.2018
Fefík
Další fotky

Bagry sice odjely, ale tím práce zdaleka nekončí. Na Olšanském rybníce začne celková oprava vypouštěcího zařízení a hráze.
Hráz rybníka bude dosypána do sklonu 1:3 a opevněna kamennou dlažbou. Staré vypouštěcí zařízení se odstraní a nahradí ho nový otevřený požerák, který bude obložen kamenem. Rybník dostane i nové loviště a kádiště. V rámci revitalizace se také očistí břehy od skládek a odpadů. Všechny tyto práce budou dokončeny do konce tohoto roku.

Praha získala Olšanský rybník do svého vlastnictví od soukromého vlastníka v říjnu loňského roku a jeho správou pověřilo Lesy hl. m. Prahy.
Celé vodní dílo, o které dlouhodobě nebylo pečováno, zoufale volalo po rozsáhlé úpravě. Rozpadající se břehy rybníka zpustly a neregulované nálety dřevin začaly ohrožovat bezpečnost vodního díla. Zdrž rybníka byla zabahněná a jeho okolí plné černých skládek. Proto Lesy hl. m. Prahy rybník vypustily a uklidily všechen odpad včetně klecí k chovu ryb, které tam předchozí vlastník zanechal.

Olšanský rybník je průtočný rybník na Olšanském potoce, levém přítoku Kunratického potoka, na okraji Prahy – Kunratic, nedaleko známého rybníku a koupaliště Šeberák. Severní a východní břeh rybníka je hranicí Šeberova. Rybník má rozlohu 4,4 hektaru, objem činí 69 000 kubíků, při maximální hladině pak 76 000 kubíků.
Rybník je využíván k chovu ryb.

Letos 2. května byl na dně rybníka nalezen granát, následně byly uzavřeny okolní ulice a granát byl odpálen pyrotechnikem.

FOTO: Olšanský rybník v Kunraticích

Olšanský rybník v Kunraticích - 1 dfghjklů§Olšanský rybník v Kunraticích - 2 klů§Olšanský rybník v Kunraticích - 4 lesy hlmpOlšanský rybník v Kunraticích - 5 naše vodaOlšanský rybník v Kunraticích - 6 praf
Další fotky
Olšanský rybník v Kunraticích - 7 mapOlšanský rybník v Kunraticích - 0 wik


Nepřehlédněte