Skauti skládali zkoušky v Hořovicích

17.12.2021
Marta ŠeVac

O víkendu 3. a 4. prosince se sjeli do Hořovic účastníci vůdcovského kurzu pořádaného Brdskou lesní školou pod záštitou okresní rady Junáka – českého skauta v Berouně a oddílem oldskautů Hořovice k vykonání vůdcovských zkoušek.

Kurz se konal od poloviny září do listopadu 2021 pro funkci vedoucího oddílu. Kurzu se zúčastnilo 25 frekventantů ze Středočeského kraje, ale i z jiných krajů jako např. Ostravy, Hodonína, nebo Litomyšle. Frekventanti během kurzu získali základní znalosti z metodiky, práva, organizace, hospodaření, táboření a psychologie. Byla pro ně připravena též večerní hra, při níž se ověřovala jejich orientace při pohybu v přírodě za ztížených podmínek.

Slavnostní zakončení se konalo ihned po zkouškách v sobotu 4. prosince v sále hořovické radnice, kde byly frekventantům předány diplomy a vůdcovské odznaky.

Kurz i zkoušky proběhly pod vedením Jiřího Konráda a instruktorů, zejména Josefa Ležala, Václava Obadálka, Lukáše Kubečka, Hany Pátkové, Michala Vinše a dalších.

Tímto děkuji vedení hořovické radnice za zapůjčení sálu a řediteli 2. ZŠ za zapůjčení prostor pro konání kurzu.

Předseda zkušební komise

Ing. Jiří Konrád


Témata:

Nepřehlédněte