Ve Tmani oslavili den státnosti

22.10.2021
Marta ŠeVac

Ve Tmani oslavili den státnosti

Slavnost k 95. výročí založení Sboru Jiřího z Poděbrad se uskutečnila na Den české státnosti v úterý 28. září ve Tmani pod záštitou pražského biskupa Davida Tonzara a starosty obce. Širokou veřejnost na ni pozvala Církev československá husitská.

Po celý den probíhal bohatý program, který započal zábavným dopolednem na farní zahradě. Tam na děti čekal skákací hrad a spousta zábavy. Přítomní návštěvníci si rádi prohlédli výstavu dětských prací na téma „A to je ta krásná země“. Celé hravé dopoledne zakončila pohádka O třech čunících, kterou si pro děti připravil rakovnický loutkářský spolek Před branou.

Ve dvanáct hodin Světlušky zazvonily poledne na zvon Pravda vítězí a odpolední program byl zahájen průvodem k pomníku obětí první a druhé světové války, kde účastníci zapálili svíčky, položili květiny a uctili památku padlých.

Na tři desítky posluchačů si udělalo čas a přišlo na přednášku Miroslava Houšky na téma velice blízké nedávnému výročí svaté Ludmily. Hovořilo se i o neznámých husitských bitvách.

V patnáct hodin byla za varhanního doprovodu Stanislava Duška zahájena bohoslužba zpěvem české státní hymny. Tu se svátostí křtu vedl pražský biskup David Tonzar spolu s vikářkou Růženou Adamovou. Velice příjemný byl také pěvecký vstup Adama Fialy a Debory Nové.

Odpolední program zakončily svým divadelním představením děti z dětského centra Světlušky O kněžně Ludmile a básní Příběh poutníka. Podvečer vyvrcholil posezením při kytaře a zpěvu se Zdeňkem Turkem.

V pondělí 11. října se konala v den úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky přednáška profesora Petra Čorneje „Jan Žižka a husitství“. Další zajímavá kulturní akce, o jejíž zahájení se postaral úvodním slovem patriarcha CČSH Tomáš Butta, přilákala do Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani mnoho návštěvníků z širokého okolí. Můžete se těšit také na středu 27. října, kdy se Sbor otevře od 16.00 do 17.30 pro zahájení výstavy Tomáš Garrique Masaryk a armáda, která bude k vidění též ve čtvrtek 28. října od 14.30 do 17.30.

Rozsáhlá výstava je zapůjčena do konce října Československou obcí legionářskou a čítá 20 ks rolapů. Využijte tedy příležitost dozvědět se něco k historii a přijít od 15.00 na Slavnostní Bohoslužbu v den vzniku Československého státu.

http://www.legie100.com/vystavy/tomas-garrigue-masaryk-a-armada-/

Pavel Paluska

Fotogalerie od Pavla Palusky

PLAKÁT


Témata:

Nepřehlédněte