Šlechtovka se pomalu probouzí. Budou tu komorní koncerty nebo třeba promoce

2.7.2021
Fefík

V rámci první etapy rekonstrukce byla dokončena a zkolaudována kulturní část Šlechtovky. Konkrétně se jedná především o barokní sál s obnovenou štukovou výzdobou a nově provedenými malbami, grottu s novou kamennou kašnou navrženou podle historického vzoru a opraveno už je i související zázemí. Aktuálně v této části provádí dodavatelská firma pouze opravy zjištěných vad na základě reklamací.

Pro druhou etapu, která zahrnuje dokončení přístaveb pro gastroprovoz, v současné době pokračuje zpracování projektu dle požadavků společnosti Obecní dům, jejímž jediným akcionářem je hl. m. Praha. Společnost bude po dokončení všech stavebních prací objekt spravovat. Po úpravě projektu a získání nezbytných povolení se uskuteční výběrové řízení na nového zhotovitele a následně se začne druhá etapa realizovat.

Pasta Oner vystavuje Ježíše, Coca Colu i Marilyn Monroe. A má velkou trému!

Souběžně se stavebními pracemi na dokončení přístaveb bude dobudována opěrná zeď, úpraven bude svah za Šlechtovkou a obnovena má být i přilehlá zahrada Kaštanka. Dokončení závěrečné etapy a souvisejících akcí se předpokládá v příštím roce. Tehdy by zde také měla začít sloužit široké veřejnosti nová restaurace.

„Předpokládaná celková částka za obnovu Šlechtovy restaurace včetně daně a všech souvisejících projekčních a inženýrských činností byla v roce 2020 stanovena na 290 milionů korun. Oproti dřívějším plánům se cena v průběhu realizace navýšila zejména kvůli většímu objemu nutných restaurátorských prací. Dále byly navýšené kapacity navržených restauračních provozů, což má dopad do všech technologických částí projektu,“ doplnila Hana Třeštíková.

Zakladatel divadla Ypsilon je nejen znamenitý divadelník, ale i osobitý výtvarník

Bývalý lovecký zámeček byl postaven pod vedením Kryštofa Vratislava z Mitrovic v letech 1689 až 1691 pro císaře Leopolda I. Výrazně novogotická přestavba od Bernarda Gruebera, při níž byla k objektu přistavěna přízemní veranda s horní terasou a boční sály byly zvýšeny jako dvoupatrové věže, pochází z let 1855 až 1857.

Roku 1883 si budovu pronajal Václav Šlechta, v držení jeho rodiny zůstala restaurace až do poloviny 20. století. Objekt následně v letech 1978 i 1980 vyhořel a byl provizorně zastřešen. Od této doby byl nevyužíván a chátral. Navíc v roce 2002 byla Šlechtova restaurace zasažena povodněmi. Od roku 2017 byly zahájeny stavební práce na obnově kulturní památkyNepřehlédněte