Sokolov plánuje demolici dalších dvou vybydlených domů v bezdoplatkové zóně

21.7.2021
Roman Kořinek

„Projektované náklady na demolici jsou pětadvacet milionů korun. My však z předešlých podobných projektů víme, že se dokážeme dostat cenově úplně jinam. Proto předpokládáme s náklady kolem třinácti milionů korun. Padesát procent uznatelných nákladů nám pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj, kterou máme přislíbenu,“ vysvětluje místostarosta Sokolova.

Vzhledem k předchozím zkušenostem se město chystá oslovit některé společnosti takzvaně napřímo a zakázku zveřejní i elektronicky v systém EZAK, což je systém pro správu veřejných zakázek.

„Nabídky očekáváme do začátku srpna. Poté bude podepsána smlouva s tím, že samotné práce budou zahájeny do dvaceti dnů od podpisu této smlouvy. Demolice dvou vchodů bude o něco složitější než ty předešlé. Nejedná se totiž o samostatně stojící dům. Věříme ale, že si s tím vítězná firma bez problémů poradí,“ doplňuje Jan Picka.

Na místě zbouraných domů budou naprojektována a vybudována parkoviště. Těch je v Sokolově nedostatek a najít další lokality pro stavbu parkovacích ploch není vůbec jednoduché.

„Navíc je v této lokalitě i několik úřadů a tak se každé parkovací místo hodí,“ uzavřel místostarosta.

Zdroj: vzNepřehlédněte