• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Sokolovské Iktové centrum obhájilo certifikát kvality poskytované péče

  3.8.2022
  Roman Kořinek

  Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo za rok 2021 evropskou certifikaci ESO (European Stroke Organisation). Ta je potvrzením vysokých standardů tohoto centra a garancí, že pacient dostává v sokolovské nemocnici kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou i léčebnou péči jako v nejlepších iktových centrech v Evropě. V Sokolově ji ročně podle vedoucího lékaře Iktového centra Neurologického oddělení Nemocnice Sokolov Aleše Nováka, využije kolem 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.

  “Certifikace hodnotí především nastavení standardů péče a její kvalitu na daném pracovišti. Jde například o rychlost managementu příjmu pacienta, rychlost a komplexnost provedení vyšetření, nebo podání léčby. V součtu parametrů nám byl udělen takzvaný zlatý status,” říká vedoucí lékař.

  Tímto certifikátem iniciativa Angels, která pod záštitou ESO hodnocení provádí, potvrzuje, že Iktové centrum v Sokolově splňuje potřebné parametry a pacient zde dostane léčbu na stejné odborné úrovni, jako na kterémkoliv obdobném pracovišti v Evropské unii. Evropská certifikace ESO přitom není jediným hodnocením kvality péče, kterým Iktové centrum v Sokolově úspěšně prošlo. V březnu 2021 obdrželo také certifikaci QASC (Quality of Acute Stroke Care) zaměřenou na hodnocení kvality sesterské ošetřovatelské péče v akutní fázi CMP. Při té se hodnotila poskytovaná péče v sokolovském centru za roky 2017 až 2021 a tato certifikace je platná až do roku 2025.

  „Samozřejmě pro nás jako menší nemocnici je velmi důležité držet krok s těmi nejlepšími. Proto si úspěšné certifikace ESO Angels Awards za rok 2021 velmi cením a věřím, že budeme úspěšní i v nadcházejících letech,“ doplnil Aleš Novák.

  Iktové centrum Nemocnice Sokolov je jedním ze dvou pracovišť svého druhu v regionu. V roce 2021 ošetřilo 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou, z toho většina (86 procent) byli pacienti s cévní mozkovou příhodou ischemického původu, tedy při uzávěru některé mozkové tepny. Specifická trombolytická léčba byla poskytnuta téměř stovce pacientů. Iktové centrum Nemocnice Sokolov velmi úzce spolupracuje také s dalšími specializovanými pracovišti, jako je FN Plzeň, ÚVN Střešovice nebo FN Motol. Tato spolupráce se využívá například při realizaci mechanické trombektomie a některých dalších vysoce specializovaných výkonech. Spolu s nimi tak loni řešilo péči o téměř desítky nejzávažnějších sokolovských pacientů. Kromě akutní iktové péče poskytuje oddělení svým pacientům i služby neurosonografické laboratoře a cerebrovaskulární poradnu s nadregionální působností.

  Zdroj: vz/nemsok  Nepřehlédněte