• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Spor o hobbymarket Bauhaus v Brně soudili tak dlouho, až ztratili spis

  7.5.2022
  Jan Štoll

  Od otevření hobbymarketu Bauhaus v Brně-Ivanovicích, proti kterému protestovali lidé z okolí i neziskové organizace, uplynulo už téměř deset let, přesto neustávají související právní spory. Z nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) plyne, že se při opakovaném posílání spisu mezi úřady a soudy nejspíš ztratila část materiálů podstatných pro definitivní rozhodnutí o tom, zda investor měl oprávnění stavět. Je nutné chybějící část najít nebo rekonstruovat, plyne z rozhodnutí NSS na úřední desce.

  Soudci zdůraznili, že k rozsáhlým materiálům je potřeba vždy kvůli pořádku pořizovat přehled jednotlivých částí spisu. „Je tomu tak proto, aby bylo možno v kterékoliv fázi řízení (o žalobě, o kasační stížnosti i kdykoliv jindy) ověřit jeho skutečný obsah,“ stojí v rozsudku. V kauze hobbymarketu spisový přehled chyběl.

  Hobbymarket u výpadovky na Svitavy vyrostl díky certifikátu autorizovaného inspektora, což byla tehdy nová zákonná možnost. Certifikát fakticky nahrazoval stavební povolení. Stavebník se tak mohl vyhnout mnohdy zdlouhavému řízení. Zákonodárci předpokládali, že inspektoři budou certifikovat hlavně menší stavby, proti nimž nikdo neprotestuje. Certifikát ale využil také investor hobbymarketu, což vyvolalo sérii sporů a pochybností. Zprvu nebylo jasné ani to, kdo vůbec může certifikáty přezkoumávat.

  V roce 2012 se nakonec Bauhaus otevřel pro veřejnost. O pět let později však brněnský magistrát rozhodl, že hobbymarket v podstatě stojí neoprávněně, protože autorizovaný inspektor certifikát v roce 2010 vydal v rozporu se zákonem. Nejednal s několika vlastníky sousedních pozemků. Deklaratorní rozhodnutí magistrátu postupně potvrdil jak Krajský úřad Jihomoravského kraje, tak Krajský soud v Brně.

  Nyní však NSS na podnět společnosti Heršpická – správa nemovitostí, což je dceřiná firma rakouského Bauhausu, zrušil rozhodnutí krajského soudu. Dospěl k závěru, že soud neměl při svém rozhodování k dispozici obsáhlý spis stavebního úřadu ke spornému certifikátu autorizovaného inspektora. „V takovém případě nemohl řádně provést přezkum správního rozhodnutí vzešlého z řízení, o jehož průběhu neměl ucelený přehled,“ rozhodl NSS.

  Kde se spis stavebního úřadu momentálně nachází, nedokázal NSS zjistit. Musí se o to nyní pokusit krajský soud. Pokud obstarání úplného správního spisu nebude možné, musí úředníci spolu s účastníky řízení spis „rekonstruovat“. Teprve poté lze opětovně rozhodnout.


  Témata:

  Nepřehlédněte