Správu nad sbírkou počítačů pro děti z chudých rodin má nově na starosti Člověk v tísni

16.10.2021
Redakce

Nezisková organizace Člověk v tísni převzala správu sbírky počítačů, která vznikla v projektu Učíme on-line pro pomoc dětem z chudých rodin po uzavření škol kvůli covidu-19. Ze sbírky s technikou k distančnímu vzdělávání vybavilo zhruba 2800 rodin. Počítače poskytlo 66 firemních dárců a do jejich distribuce se zapojilo 232 organizací včetně 123 škol a 12 dětských domovů. Činnost sbírky bude nyní pokračovat bez ohledu na výuku na dálku.

Podle ní podepsali zástupci společnosti Člověk v tísni a komunity expertních dobrovolníků Česko.Digital memorandum o spolupráci a předání sbírky počítačů, která vznikla na jaře 2020 jako jedna z aktivit v projektu Učíme on-line. Podstatou sbírky bylo poskytnout technické vybavení dětem, kterým chybělo. Vyřazené, ale fungující počítače umožnily účast na výuce on-line žákům, kteří by se jí jinak nemohli účastnit.

Návrat dětí do škol a ukončení distanční výuky podle projektové koordinátorky projektu Učíme online Anežky Müller neznamená, že technické vybavení už není potřeba. Svědčí o tom podle ní i data České školní inspekce, podle které se ještě na začátku letošního roku neúčastnilo on-line vyučování asi 50.000 žáků. Na jaře 2020 jich bylo 250.000, jejich množství se později podle inspekce podařilo snížit díky dovybavení zápůjčního fondu škol z peněz od ministerstva školství, ale také díky sbírkám a nákupům počítačů nadacemi či samotnými rodinami.

„Děti budou zapůjčené počítače potřebovat i nyní. V důsledku pandemie je zde bohužel stále reálné nebezpečí lokálních uzávěr tříd či škol, a tím pádem i krátkodobý přechod na distanční výuku. Pokud bychom dětem zapůjčené počítače sebrali, v případě nuceného přechodu do karantény bychom je opět odstřihli od dění ve škole,“ řekla vedoucí vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni Zuzana Ramajzlová.

Společnost by podle ní chtěla přesun počítačů pod svou správu využít i k šíření svých zkušeností v práci s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. „Sdílením našeho know-how tak chceme kromě samotných dětí podpořit i školy či ostatní neziskové organizace, které s těmito dětmi pracují. Vnímáme to jako příležitost pomoci mnoha dalším dětem,“ dodala.

Výuky na dálku se podle průzkumů školní inspekce a ministerstva školství vůbec neúčastnilo asi 10.000 žáků, tedy zhruba procento všech žáků základních škol. Podle údajů ministerstva je v základních a středních školách v ČR kolem 1,4 milionu žáků.

zdroj: jv/ctkNepřehlédněte