Starostové obcí Karlovarska si stěžovali na poškozené opěrné zdi, chátrající zámek nebo frekventované silnice

22.10.2021
Roman Kořinek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) a krajský radní Vít Hromádka (SNK1) zavítali v minulých dnech do několika dalších obcí Karlovarska. První cesta vedla do Nejdku, kde si starostka Ludmila Vocelková postěžovala na skutečnost, že se v některých panelových domech lidé začínají odpojovat od centrálního vytápění, byť pro ně ve výsledku cena tepla nebude výhodná. Mluvilo se také o tom, že město bude muset postupně opravit chátrající opěrné zdi na silnici Karlovarská, Závodu míru a Kraslická.

„Nejdek je rozložen v členitém terénu a opěrné zdi podél silnic proto potřebují rozsáhlou rekonstrukci. Budeme se snažit jako kraj pomoci prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic, ale i s vyhledáváním dotačních titulů na tyto stavby,“ řekl hejtman.

Radní Hromádko pak upozornil, že na opravy silnic a případně opěrných zdí je vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podmínkou je ale mít na plánované akce stavební povolení. Nejdek dále řeší i nedostatek praktických lékařů a velkým trápením jsou prosby o omezení rychlosti v centru města.

A problémy s rychlostí a dopravou řeší i ve Stráži nad Ohří, kde frekventovaná silnice I/13 procházející centrem obce. „Představili jsme starostce Janě Vikové a zastupitelům obce varianty, které počítají s vedením trasy silnice mimo Stráž nad Ohří. Pro kraj má řešení tohoto problému stejnou prioritu jako dostavba D6. Podle zastupitelů obce je pro ně přijatelná varianta vedení trasy tunelem, aby se silnice vyhnula obci, ale zároveň nepoškodila okolní přírodu,“ uvedl dále Petr Kulhánek s tím, že kraj bude informovat krajskou policii, aby se zabývala úpravou rychlosti v místě. Ve Stráži se taktéž mluvilo o stížnostech obyvatel na hlučnost odstřelů v místním čedičovém lomu.

„Bavili jsme se i o možnosti vzniku venkovské památkové zóny v oblasti Srní a Malého Hrzína. Jde o unikátní lokality, v nichž ale vyhlášení památky musí mít podporu místních obyvatel,“ doplnil hejtman, který ze Stráže nad Ohří přejížděl do nedalekého Velichova. Tam mají problém hlavně s chátrajícím zámkem uprostřed obce, kde není dořešen restituční nárok rodiny Czerninů, vysvětlila starostka Velichova Markéta Sinkulová Moravcová.

„Kraj se kauzou zámku bude opět zabývat a poskytne obci právní konzultaci,“ slíbil hejtman, který nechá prověřit i aktuální stav záměru stavby malé vodní elektrárny na Ohři poblíž Velichova.

„Chtěli bychom dále pomoci s vyhledáním možného dotačního titulu na opravu střechy školky. Obec má projekt dlouhodobě připravený, ale zatím nenašla vhodný dotační program,“ uzavřel Vít Hromádko.

Zdroj: vz

 Nepřehlédněte