Starostové obcí Sokolovska si hejtmanovi postěžovali na absenci lékařů i špatné pokrytí signálem

14.6.2022
Roman Kořinek

Do Vintířova a Dolních Niv zavítali v minulých dnech hejtman Petr Kulhánek (STAN) a radní pro rozvoj venkova Vít Hromádko (SNK1). I tentokrát se podle tiskové mluvčí Karlovarského kraje Jany Pavlíkové v rámci svých pravidelných cest regionem setkali se starosty a projednali s nimi aktuální dění v obcích.

„Ve Vintířově se chystají k úpravě křižovatky u velmi exponované lokality v blízkosti výrobny keramického kameniva. Protože se v těsné blízkosti nachází i rodinné domy, je nutné zajistit pro jejich obyvatele bezpečné přecházení frekventované komunikace. Obec se snažila o zřízení přechodu pro chodce, avšak z posudků zatím vzešla jen možnost úpravy na místo pro přecházení. To však nedosahuje stejných parametrů jako přechod pro chodce,“ popisuje mluvčí jeden z projednávaných problémů Vintířova.

Podobná situace vznikla i při přípravě rekonstrukce křižovatky v centru obce. Hejtman proto přislíbil starostovi Marku Chocovi, že tuto problematiku projedná na pravidelné schůzce s krajským policejním ředitelem a zjistí možnosti řešení. Obyvatele Vintířova dále velmi trápí absence zubního lékaře.

„Hejtman proto připomněl dotační program, který nabízí finanční podporu nejen pro nové zubaře, ale také na vybavení ordinací a zmínil změny v podobě plánovaného zásadního navýšení těchto dotací,“ pokračuje Jana Pavlíková.

V Dolních Nivách představil starosta Pavel Hrysz spolu s místostarostou Václavem Černým zástupcům kraje největší plánované projekty. Jedná se zejména o vybudování nové kanalizace, vodovodu a kořenové čističky odpadních vod. Protože v obci postrádají místo pro rozvoj komunitního života, chtěli by do budoucna postavit nové multifunkční středisko, v němž by byl prostor pro obecní úřad, knihovnu, obchod, restauraci, kulturní sál a zázemí pro sportoviště.

„Starosta požádal hejtmana o součinnost v případě vybudování zálivů na autobusových zastávkách ve směru Vřesová – Horní Rozmyšl, kde nyní autobus zastavuje na krajnici. Autobusové zálivy by měly zajistit větší bezpečnost cestujících a silničního provozu. Hejtman toto projedná se zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje,“ doplňuje krajská mluvčí.

V obci Dolní Nivy funguje malý obchod, radní Vít Hromádko proto doporučil starostovi přihlášení do národního dotačního programu Obchůdek, který by mohl obci pomoci s financováním jeho provozu. V obci se dále chystají zrekonstruovat kapličku, na což by podle hejtmana mohli čerpat dotaci z programu na podporu péče o historické objekty a památky. Úprav zázemí by se mělo dočkat také místní koupaliště a mělo by dojít také k revitalizaci vodních nádrží v obci a jejím blízkém okolí.

„Dolní Nivy a její spádové obce byly také doplněny na mapu bílých míst, tedy míst s nedostatečným pokrytím signálu,“ uzavřela Jana Pavlíková.

Zdroj: vzNepřehlédněte