• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Starostové pozor! Firma rozesílá obcím dopis s nepravdivými informacemi

  13.7.2021
  Redakce

  Firma Rema Systém, a.s., zabývající se sběrem vysloužilého elektroodpadu, rozeslala obcím dopis, ve kterém překrucuje vyznění nového odpadového zákona. V něm starostům tvrdí, že mají povinnost s firmou Rema Systém uzavřít smlouvu. Žádný kolektivní systém ale nemůže nutit podepsat obce smlouvu o spolupráci.

  Krok Remy může být jedním z pokusů o nápravu nevyhovující sběrné sítě míst zpětného odběru elektro zařízení, kvůli které byla společnost v minulosti pokutována Českou inspekcí životního prostředí. To je pro firmu velký problém, který může vyjít hodně draho. Nejen kvůli nutnosti opětovného získání licence, ale i v rámci výběrového řízení na nový kolektivní systém společnosti Samsung, který se blíží ke konci. Jedním z určujících faktorů při výběru by měla být právě dostatečná a vyhovující síť veřejných míst zpětného odběru.

  V dopisu Rema Systém zkreslila vyznění zákona tak, že je z něj čtenáři jasná jen jedna věc – starostové mají povinnost uzavřít smlouvu o zajištění sběru vysloužilého elektrozařízení právě s firmou Rema Systém. Dle ministerstva ale žádný kolektivní systém nemůže nutit obce k uzavření smlouvy. Rozhodnutí o tom, s kým a za jakých podmínek obec smlouvu uzavře, je pouze na rozhodnutí samotných samospráv. I přesto firma k dopisu ihned přiložila smlouvu a vybízí obce k jejímu okamžitému podpisu.

  Proti dopisu se ostře ohradilo samotné Ministerstvo životního prostředí, které firmu Rema Systém okamžitě vyzvalo k zastavení šíření takovýchto nesprávných výkladů zákona. Ve svém stanovisku ministerstvo uvádí, že žádná zákonná ustanovení „…zcela jednoznačně nestanovují obcím povinnost uzavírat smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s jakýmkoliv, jedním, či více kolektivními systémy. Rozhodnutí o podpisu smlouvy s jedním či více kolektivními systémy je výhradně v kompetenci každé jednotlivé obce, a obec tedy nemusí uzavírat smluvní vztahy s několika či snad dokonce se všemi existujícími kolektivními systémy.“ Proto tvrzení v dopise firmy Rema Systém je jednoznačným překroucením reality a výkladu nového zákona, proti jehož schválení tak dlouho firma bojovala.

  Stejný názor zastává i Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), který byl bez prodlení upozorněn ministerstvem na tento dopis. SMO ČR získal od ministerstva detailní rozbor všech zkreslených výkladů a manipulativních vyjádření, které Rema Systém do dopisu uvedla. SMO ČR na svých webových stránkách zveřejnil informaci varující před jednáním firmy. Také písemně upozornil všechny samosprávy vysvětlujícím dopisem. Podle něj, s odkazem na odpadový zákon, rozhodně nelze obce nutit vstupovat do nových závazkových vztahů. Samosprávy tedy nemusí uzavírat smlouvy s dalšími, či novými subjekty.

  Vyjádření SMO ČR a dopis z Ministerstva životního prostředí naleznete na jejich webových stránkách.

  Zdroj: SMO ČR  Nepřehlédněte