Stotisícový plat a k tomu 20 tisíc na rekreaci. Plat náměstka primátorky Vaňkové vzbudil pozornost

8.9.2021
Jan Štoll

Úřad primátorky Markéty Vaňkové nejdříve odmítl zveřejnit, jak vysoké odměny dostali za rok 2020 a 2021 členové jejího nejužšího týmu. Tedy tajemník magistrátu Oliver Pospíšil /ČSSD/, vedoucí kanceláře marketingu Markéta Soukupová a vedoucí kanceláře primátorky Alice Zafirelisová. Údaje původně poskytl jen u náměstků.

„Odměna za funkci náměstka primátorky činí 107 742 Kč. Tato odměna je u náměstků nároková,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek letos v květnu. „Náměstci žádné jiné finanční plnění mající povahu odměn či platu související s vykonávanou funkcí neobdrželi,“ dušoval se tehdy mluvčí.

Jenže podle údajů poskytnutých magistrátem na základě zákona o svobodném přístupu k informacím mají náměstci k dispozici i další benefity. Jeden z nich je příspěvek na rekreaci ve výši 19 980 korun. Ten podle magistrátních dokumentů čerpal v roce 2020 jen náměstek Robert Kerndl. Kde se za tyto peníze rekreoval, ani zda bude příspěvek čerpat i letos Kerndl neupřesnil.

Oproti tomu náměstek Tomáš Koláčný /Piráti/ jej nečerpal, i když mohl. „Možnost čerpat zmíněný příspěvek na rekreaci jsem měl každoročně už od roku 2016, kdy jsem nastoupil do funkce v radě města, nicméně doposud jsem nepocítil potřebu příspěvek čerpat. Domnívám se, že příspěvek na rekreaci je benefitem především pro úředníky a zaměstnance Magistrátu města Brna,“ uvedl Koláčný.

A nečerpal jej ani náměstek Jiří Oliva /ČSSD/. „Jako náměstek jsem na něj neměl nárok dříve než rok od zvolení do funkce náměstka,“ uvedl náměstek Oliva.

„Uvedený příspěvek je poskytován na základě usnesení Zastupitelstva města Brna. Někteří náměstci příspěvek nečerpají, někteří ho čerpají formou příspěvku na rekreaci a jiní formou příspěvku na penzijní připojištění,“ uvedl vedoucí personálního oddělení Zdeněk Jurečka. To je i příklad náměstka Petra Hladíka /KDU-ČSL/, který příspěvek využil na penzijní připojištění. „Jeho čerpání je dobrovolné a záleží na rozhodnutí každého náměstka, zda tento příspěvek využije, stejně tak jakou formu poskytnutí si zvolí,“ dodal Jurečka s tím, že příspěvek se týká i ostatních úředníků magistrátu.

Anonymizovaný přehled magistrátu také ukazuje, že jedna osoba z trojice nejbližších spolupracovníků Vaňkové tento příspěvek na rekreaci čerpala částečně, i když nebyla rok ve funkci. Tato osoba v poskytnutých údajích uvedená jako 1. úředník, nastoupila na úřad až červnu 2020, přesto ještě v tomtéž roce vyčerpala příspěvek na rekreaci 9990 korun. Za sedm odpracovaných měsíců si přišla na odměnách na 68 750 korun k platu 373 tisíc.

V pořadí druhý úředník, který nebyl do března 2020 v pracovním poměru, příspěvek na rekreaci nečerpal. Zajímavé jsou však jeho odměny, těch za devět odpracovaných měsíců pobral 150 tisíc korun, spolu s platem 792 543 korun jeho měsíční výdělek přesáhl 104 tisíc, tedy téměř jako náměstci.

Osoba označená jako 3. úředník v roce 2020 pracovala v úřadě celý rok, příspěvek na rekreaci čerpala v plné výši. K platu 738 445 korun si přišala ještě na odměny 124 tisíc.

„Jsme přesvědčeni, že poskytnuté odměny i důvody jejich přiznání jsou naprosto transparentní a svojí výší nedosahují částek standardně vyplácených odměn na stejných pracovních pozicích v rámci úřadů,“ dodal Jurečka.

Mezi zdůvodněním odměn je u tajemníka magistrátu uvedena koordinace prací souvisejících se zajištěním jednání rady a zastupitelstva Brna nebo zavedení opatření proti covidu. U vedoucí kanceláře primátorky zahájení veletrhu Regiontour 2020 či přijetí prezidentky Zuzany Čaputové. Vedoucí marketingu má odměny zdůvodněny například přípravou veřejné zakázky na Brno True Story nebo přípravou zadávací dokumentace na komunikační kampaň k MOTO GP.

V roce 2020 a 2021 obdržel tajemník Magistrátu města Brna odměny za splnění následujících úkolů:

 • koordinace prací souvisejících se zajištěním jednání RMB a ZMB
 • koordinace zpracování opatření souvisejících s epidemií velkého rozsahu
 • návrh nového Magistrátního zpravodaje pro zaměstnance MMB
 • zajištění metodické činnosti pro úřady městských částí, vstupního vzdělávání pro úřady městských částí
 • koordinace vybavení sálu RMB po rekonstrukci
 • koordinace prostorové dezinfekce magistrátních budov v souvislosti s COVID-19, sjednání dohody o dočasném přidělení zaměstnanců ze společnosti STAREZ-SPORT, a.s.
 • koordinace dobrovolnické činnosti zaměstnanci MMB v příspěvkových organizacích zřízených statutárním městem Brnem a sociálních službách poskytovaných městem Brnem
 • koordinace a organizační zajištění testování zaměstnanců v budovách MMB, stanovení pravidel povinného testování na přítomnost viru SARS-CoV-2

 

V roce 2020 a 2021 obdržela vedoucí Kanceláře primátorky města Brna odměny za splnění následujících úkolů:

 • příprava a protokolární zajištění akcí s účastí primátorky:
  • Zahájení veletrhu Regiontour 2020
  • Ceremoniál předávání Cen města Brna
  • Přijetí prezidentky Slovenské republiky J.E. Zuzany Čaputové
  • Děkovné akce zaměstnancům za rozdávání OOP v rámci COVID 19
  • Diky, Brno
  • Zahájení nového školního roku,
  • Hradní slavnost
  • Výstava působení Čechů a Slováků v královském letectvu RAF za II. světové války v Křížové chodbě
  • Zasedání Komise pro udílení Ven města Brna a zajištění korespondence spojené s výročími laureátů
  • Slavnostní podpis smluv; korespondence s honorární konzulkou v Lucemburku a Velvyslanectvím Lucemburského vévodství v Praze na přípravě plánované výstavy
  • za realizaci úkolů souvisejících s mimořádnými opatřeními v souvislosti s koronavirem COVID 19

 

V roce 2020 a 2021 obdržela vedoucí Kanceláře marketingu a cestovního ruchu odměny za splnění následujících úkolů:

 • Příprava a vyhlášení veřejné zakázky na Brno True Story
 • Příprava zadávací dokumentace nového programu rozvoje cestovního ruchu
 • Slavnostní ceremoniál Díky, Brno!
 • Příprava zadávací dokumentace na komunikační kampaň k MOTO GP
 • Hodnocení činnosti TICu
 • Prezentace na setkání s hoteliéry v Brně
 • Zahájení práce na novém newsletteru pro obyvatele a uživatele města Brna
 • Marketingová rada, spolupráce na přípravě prezentace Kopeme za Brno s ohledem na revizi aktuální podoby projektu
 • Komunikační kampaň Díky, Brno! 2
 • Účast v hodnotící komisi pro grafické řešení značky Brnoregion
 • Příprava rozpočtu na rok 2021
 • Zajištění mimořádných úkolů a chodu pracoviště v souvislosti s epidemií COVID 19
 • Informační centrum Zámečnická – řešení rekonstrukce, financování
 • Zahájení nastavení jednotného systému evidence činností, rozpočtů a finančních prostředků mezi TIC, CCRJM a Brněnsko
 • Koncepce nové komunikační platformy – vypsání veřejné zakázky
 • Komunikace dopravních projektů, projekt Mendel 2022, Do práce na kole, vizuální smog¨
 • Kopeme za Brno – modernizace systému
 • Řešení JVS městských částí

Zdroj: vlastní zdrojNepřehlédněte