Střední zemědělská škola v Písku slaví 150 let. Za dobu své existence ji absolvovalo téměř 7000 studentů

14.10.2021
Jiří Bydžovský

Na Střední zemědělské škole v Písku se vyučuje už 150 let. Výročí připadlo na loňský rok. Kvůli pandemii koronaviru se oslavy uskutečnily až letos. Škola hospodaří i na školním statku v Dobešicích. Od svého vzniku ji prošlo 7000 studentů.

„Výuka prvního ročníku tehdy ještě rolnické školy byla zahájena 6. prosince roku 1870. Škola v té době neměla svou budovu a výuka probíhala v pronajatých prostorech. Vzhledem k tomu, že o ni byl stále větší zájem, bylo rozhodnuto o postavení vlastní budovy, která byla dokončena v roce 1887,“ řekla ředitelka školy Marie Procházková.

Za celých 150 let školu absolvovalo téměř 7 000 studentů. Řada z nich se střední zemědělskou školou nebo školním statkem spojila i svůj profesní život. V současnosti tvoří zhruba třetinu zaměstnanců absolventi školy, doplnila Marie Procházková.

Na Střední zemědělské škole Písek se vyučují dva obory, a to Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí. Minulý školní rok bylo v šesti třídách 135 žáků. Zájem o školu v posledních letech ,podle ředitelky ,stoupá. „Oba obory, jejichž výuka je úzce propojena s praxí, patří totiž k těm, které mají své nezastupitelné místo v národním hospodářství,“ dodala ředitelka.

Zdroj:vzNepřehlédněte