Studenti zachraňují renesanční lavice v brněnském kostele

25.5.2022
Redakce

Studenti brněnské a mnichovské restaurátorské školy po covidové přestávce znovu spolupracují na záchraně renesančních chórových lavic v jezuitském kostele v centru Brna. Začali v pondělí, v chrámu Nanebevzetí Panny Marie zůstanou do 30. května.

Už před pěti lety studenti pod vedením pedagogů Vyšší odborné školy restaurátorské a Goering Institutu restaurovali barokní mobiliář sakristie jezuitského kostela. Na podzim 2019 se začali věnovat chórovým lavicím, na kterých kdysi sedávali řeholníci při mších. Zjišťovali stav a způsob výroby lavic datovaných do období krátce po roce 1600.

Bohatě zdobené lavice jsou zhotovené převážně z třešňového dřeva. Historicky souvisí s výrobou obdobných chórových lavic pro kostel Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli.

Nyní studenti pracují na třech variantách koncepce restaurování. První varianta předpokládá statické zajištění a minimalistický zásah. Druhá zahrnuje doplnění některých chybějících ornamentálních řezeb. Poslední varianta se zaměřuje na maximální přiblížení původnímu vzhledu, včetně obnovy někdejší zářivé barevnosti.

„Chórové lavice jsou nejstarším větším prvkem vybavení interiéru jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie a jsou to právě ony, které by měly pamatovat zářné okamžiky brněnských jezuitů a studentů jezuitské koleje při obléhání Brna Švédy v roce 1645 i samotného otce Martina Středu, duchovního vůdce úspěšné brněnské obrany,“ uvedl vyučující brněnské školy, restaurátor a historik umění Radek Ryšánek.

Kostel vznikl při budování jezuitské koleje kolem roku 1600. Do současnosti se z celého klášterního komplexu zachoval právě jen kostel, který je znovu rezidencí brněnské komunity České provincie Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuitů.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte