Studentům a studentkám je třeba naslouchat. Apelují, že změny klimatu se týkají nás všech!

18.3.2019
Andrea Cerqueirová
Další fotky

V pátek se stávka konala proto, že Greta Thunberg přestala na protest proti ignoraci změn klimatu chodit každý pátek do školy. Česká republika se připojila k další více než stovce zemí a takřka 1800 místům. Mnohde studenstvo podpořili i učitelky, učitelé a rodiče. Postavila se za ně asi stovka vědců. V průvodu šlo se studenty a studentkami plno lidí různých generací. V podvečer se v Praze uskutečnila další podpůrná akce (z ní pochází většina fotografií v galerii, dvě jsou ze začátku stávky).

Studenti a studentky se odvolávají na zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN (tzv. IPCC) z loňského podzimu. „Podle té máme posledních dvanáct let na to, abychom učinili dalekosáhlé změny v naší ekonomice a radikálně snížili množství vypouštěných emisí uhlíku a odvrátili tak hrozící ekologický kolaps,“ uvádějí mimo jiné ve svém prohlášení.

Stávky se konají místo školy či práce

Výzvu vyslechli politici a Poslanecká sněmovna se bude ve středu 20. března ráno otázkou klimatu zabývat. Někteří lidé různých generací se ale na sociálních sítích začali naopak proti aktivitám studentů a studentek stavět. Uváděli například, že „měli stávkovat po škole nebo o víkendu.“ Jenže stávky se konají záměrně v době práce nebo školy, protože jinak by si jich málokdo všiml a efekt upozornění na problém by nebyl takový. A hlavně by to nebyla stávka.

Studentky a studenti v Česku se připojí k mezinárodní stávce za klima. Do ulic vyjdou v pátek 15. března ráno!

Nechyběly ani jízlivé poznámky „proč raději nejdou sázet stromy?“ Tato hláška v sobě ale zahrnuje automatický předpoklad, jak to studenti a studentky nemyslí vážně, automaticky předpokládá, že jinak pro životní prostředí nic nedělají, hovoří o nich s despektem a upírá jim možnost na protest, na formulování vlastní pozice.

K mladým lidem je třeba přistupovat s respektem

„Jezdí s rodiči v autě a lítají na dovolené,“ zněla další výtka. Když si mladý člověk uvědomí problém, který tíží celou planetu a upozorní na něj zodpovědné politiky a generace, není přece vhodné hned ho srazit a vyčítat, jestli on sám někdy neseděl v autě nebo v letadle, a automaticky tím všechny mladé lidi odradit od veřejných vystupování, protože jinak „jim to vpálíme“.

„Chtěli se jen ulejt,“ zněla další z výtek. Velké zjednodušení, 15. březen 2019 dal studentům a studentkám velmi mnoho – rozhodně na něj nikdy nezapomenou, a pokud planeta přežije, zapíše se do dějin. Ti, kteří akci organizovali, nad tím strávili mnoho a mnoho hodin svého volna, tudíž opravdu nešlo o „ulejvání se“. Navíc, když někteří hledí na mladé lidi s takovou nedůvěrou, jak chtějí, aby oni naopak respektovali je?

Studenti a studentky sdělili mnoho

„Jsou to jen naivní děti, které někdo manipuluje. Nemají zkušenosti, ale my zkušenosti máme,“ znělo také. Despekt z téhle věty kape obrovsky. Studentům a studentkám je tím upírána možnost kritického myšlení, protože na to „ještě nemají nárok“. Opravdu není žádoucí zarazit kriticky myslet člověku „v zárodku“. Mnohem lepší je odhodit despekt a zamyslet se nad tím, co akcí chtěli studenti a studentky říct.

FOTO: Z akce podporující stávku za klima a ze stávky

Z akce podporující stávku za klima a ze stávky - studentská stávka – foto archiv Kateřiny Bursíkové JacquesZ akce podporující stávku za klima a ze stávky - Na podporu studentů – foto ACZ akce podporující stávku za klima a ze stávky - Na podporu studentů 2 – foto ACZ akce podporující stávku za klima a ze stávky - Na podporu studentů 3 – foto ACZ akce podporující stávku za klima a ze stávky - Na podporu studentů 4 – foto AC
Další fotky
Z akce podporující stávku za klima a ze stávky - Na podporu studentů 5 – foto ACZ akce podporující stávku za klima a ze stávky - Na podporu studentů 6 – foto ACZ akce podporující stávku za klima a ze stávky - studentská stávka – foto archiv Kateřiny Bursíkové Jacques 2

Není toho málo. „Změn klimatu si můžeme všimnout všude kolem nás. Dopadají jak na nás, tak na zbytek světa. Ať už je to sucho, povodně, hurikány anebo čím dál častější výkyvy počasí. Podílejí se zásadně na společenských problémech, jako jsou například válečné konflikty nebo tolik diskutovaná migrace. Pokud okamžitě nezačneme jednat, tyto problémy nás čekají v mnohem větší míře,“ apelují. Požadují, aby se klimatická krize začala vnímat jako skutečná krize.

 Nepřehlédněte