Svět vyvlastňuje ruské majetky, na Žižkově ale radnice naopak bojuje za Rusy

16.6.2022
Jiří Junek
Komerční sdělení

Největší ruská enkláva v Praze – tak Pražané znají projekt Central Park na Žižkově. Z katastru vyplývá, že jen třetina jeho obyvatel má trvalé bydliště na Praze 3, zbytek jsou firmy, cizinci a z nich nejvíce je z Ruska. Zatímco celý svět kvůli neodůvodněné agresi Putina na Ukrajinu konfiskuje nemovitosti majetných Rusů, u nás je situace jiná. Na Praze 3 radnice naopak bojuje proti českému investorovi v zájmu převážně ruských majitelů sousedního projektu. Na příčiny jsme se zeptali developera Radka Menšíka, který podal ve věci i trestní oznámení.

Trestní oznámení na politiky, s tím se v Praze obvykle nesetkáváme…

Městská část Praha 3 v rozporu s právem brání výstavbě našeho projektu na Žižkově. Přitom jsme v souladu s územním plánem, potvrdil to nejen odbor územního plánování, ale v odvolacím řízení i nadřízené Ministerstvo pro místní rozvoj. Městská část, pokud má námitky, má je uplatnit v řízení k projektu, to je standardní cesta. Tady ale politici jednoznačně zneužili moc. My jsme ze zahraničí zvyklí na to, že právo se dodržuje a můžeme se spolehnout na to, že platí. Nemůžeme nechat politiky, aby beztrestně zneužívali moc. Musíme se bránit.

O co konkrétně ve vašem sporu s Prahou 3 jde?

Před dvěma lety jedna z našich společností v dobré víře koupila pozemek na Praze 3. K projektu, který byl součástí koupě, byla tehdy již vydána všechna souhlasná stanoviska potřebná pro vydání územního rozhodnutí. Projekt je tedy v souladu s územním plánem a měl v době koupě také vydán souhlas magistrátu, který je majitelem sousedního pozemku k tomu, abychom přes něj mohli dům napojit na inženýrské sítě. Městská část si ale následně zcela účelově nechala od magistrátu potřebný pozemek svěřit do péče a nevydala jinak zcela rutinní souhlas s tím, že můžeme přes svěřený pozemek napojit náš dům na kanalizaci, vodu a teplovod.

Na koho je podáno to trestní oznámení?

Na neznámého pachatele, nemohu předjímat, kdo konkrétně nese odpovědnost za škodu, která nám vzniká. To je věcí policie, aby posoudila. Naši právníci to, co Praha 3 udělala, vnímají jako velmi závažný precedens. Nikdo z investorů si teď totiž nemůže být jistý, že město jeho budoucí stavbu připojí na sítě. V podstatě každá stavba ve městě totiž potřebuje připojení na infrastrukturu vést před chodníky nebo silnice, které jsou v majetku města.

K jakému trestnému činu podle vás v tomto případě došlo?

Trestní oznámení jsme podali pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv, případně zneužití pravomoci úřední osoby. Vzniká nám škoda velkého rozsahu a zde je sazba odnětí svobody až na 12 let. Státní zástupce nám již oficiálně potvrdil, že věc předal k šetření kriminální policii. Pokud policie takové zneužívání moci nezačne řešit, nikdy se v Praze nevyhrabeme ze situace, kdy je zde příprava staveb pomalu nejdelší na světě. Moje společnost si takový postup může dovolit. Podnikáme v zahraničí, a tak nejsme na libovůli českých politiků tolik závislí, na rozdíl od konkurence, která podniká jen v Praze. Zároveň ale moje společnost vznikla v Česku a stále zde má centrálu. Trápí mě, když vidím, že v zemích na Balkáně nebo v Latinské Americe, na které máme tendenci se ze střední Evropy dívat přes prsty, funguje právní stát daleko transparentněji než v Česku.

Zmínil jste, že radnice zde jde na ruku majitelům bytů z Ruska. Z čeho to usuzujete?

V zápise z výboru pro majetek Prahy 3, kde byla žádost o připojení naší stavby na sítě projednána, je jako důvod uvedeno to, že byť naše stavba splňuje požadavky předpisů a norem na odstupy od okolních staveb, údajně by razantně zhoršila atraktivitu bydlení majitelů bytů sousedního Central Parku. V případě povolení stavby radní očekávají podání žalob na majetkovou újmu z pohledu ztráty realitní hodnoty u 2/3 z asi 600 bytů. To v podstatě odpovídá počtu bytů, které vlastní mimopražští, povětšinou ruští občané.

Neměla by se radnice takto bránit tomu, aby ji majitelé stávajících bytů žalovali za novou výstavbu?

Radnici v tomto případě nikdo žalovat nemůže. To je zcela absurdní. Žijeme ve městě a město se vyvíjí. S tím je třeba počítat. Náš dům je v souladu s územním plánem a jak sami radní zmiňují, splňuje požadavky norem na odstupy od okolní zástavby. Nezlobte se na mě, ale nemělo by být v zájmu radnice, aby se město na jejím území rozvíjelo právě v souladu s plánem? Proč jinak, ten plán za nemalé prostředky nás všech vzniká? A jen taková drobnost. Náš dům počítá s 13 podlažími a je v souladu se současným plánem, budoucí metropolitní plán zde ale dokonce počítá s bydlením v 15podlažním domě. Máme souhlasy všech potřebných institucí zabývajících se rozvojem města včetně IPR Praha. Je tedy zřejmé, že nejde o žádný rozpor s plánem nebo zásadami městského urbanismu, ale že si zde radní postavili hlavu a v zájmu pár svých kamarádů zneužili jim svěřenou moc.

Koho konkrétně?

Tehdejší místostarosta za STAN Tomáš Mikeska bydlí jen několik desítek metrů od budoucí stavby. A byl to právě on, kdo inicioval přezkum souladu s územním plánem u nadřízeného Ministerstva pro místní rozvoj. S ním městská část neuspěla, ministerstvo potvrdilo, že náš projekt je s plánem v souladu. Až poté si městská část nechala pozemek svěřit do péče a pak vydala nesouhlasné stanovisko. I pod ním je Mikeska podepsán.


Radek Menšík
– zakladatel a majitel UDI Group, Jeho firma původně stavěla byty v regionech, později i v Praze, kde vybudovala obchodní centra Luka a Lužiny. Posledních pět let se jeho skupina soustředí na developerské projekty v zahraničí– v hlavních městech středoevropských zemí a nejnověji také v západní Evropě a Latinské AmericeNepřehlédněte