• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 4.1.2021
  Zprávy

  Max von Coudenhove, poslední místodržitel v Čechách. Ďábel, nebo dobrodinec vdov a sirotků?

  „Max hrabě Coudenhove jest znám z dob svého působení v Hranicich. Není českého člověka, jenž by se nebyl z duše zaradoval, když zbaveny byly Hranice tohoto muže, jenž svým jednáním a bezohledností vědomě znemožnil, aby český živel přišel ku uplatnění, jenž holdoval honu, různým zábavám a tanci a jen ve chvílích, které mu pak zbývaly, úřadoval a to vždy na prospěch věci německé a na úkor věci české.“ (Moravská orlice, 1903)

  13.3.2019
  Zprávy

  Pozapomenutý malíř Trenkwald. Vídeň si ho ale kdysi velmi cenila

  Česko-rakouský malíř, proslulý zejména historickými a církevními obrazy. Podílel se na výzdobě letohrádku královny Anny a chrámu sv. Víta. V letech 1865 – 1873 zastával funkci ředitele pražské malířské akademie. Josef Matyáš Trenkwald se narodil právě před 195 lety, 13. března 1824 v Praze.