Pozapomenutý malíř Trenkwald. Vídeň si ho ale kdysi velmi cenila

Další fotky

Česko-rakouský malíř, proslulý zejména historickými a církevními obrazy. Podílel se na výzdobě letohrádku královny Anny a chrámu sv. Víta. V letech 1865 – 1873 zastával funkci ředitele pražské malířské akademie. Josef Matyáš Trenkwald se narodil právě před 195 lety, 13. března 1824 v Praze.

Byl synem pražského komisaře pro potravní daň.
V letech 1841 – 1851 studoval na pražské malířské akademii u ředitele Christiana Rubena (1805 v Trevíru v Německu – 1875 v Inzersdorfu v Rakousku), za ním roku 1852 přešel na akademii do Vídně. V letech 1856 –1862 pobýval na studijní cestě v Itálii. Po návratu do Vídně byl zahrnut zakázkami, neboť byl pokládán za umělce mimořádného významu. Třeba pro císaře vyvedl obraz Vjezd Leopolda vítězného do Vídně po návratu z Jeruzalémě (viz naše fotogalerie).

V roce 1865 byl jmenován ředitelem malířské akademie v Praze, tuto funkci zastával do roku 1872. V Praze bydlel nejprve na adrese Celetná 13, u rodiny patrně své sestry Karolíny provdané Güllichové (1822 – 1878), od roku 1866 je hlášen v paláci Smiřických čp. 18 na Malostranském náměstí.
V červenci 1871 byl jednou z osobností, které prováděly korunního prince Rudolfa při jeho návštěvě Prahy, převedl mu mimo jiné Letohrádek královny Anny (tehdy nazývaný Ferdinandeum či Milohrádek), který zdobily Trenkwaldovy práce Přenesení ostatků sv. Vojtěcha do Čech skrze knížete Břetislava (1852), Založení pražské university (1855) a Bitva husitská (1862). K výzdobě Belvederu byl přiveden svým učitelem Rubenem, spolu s ním na výzdobě letohrádku pracovali další Rubenovi žáci Karel Svoboda (1824, Plánice na Klatovsku – 1870, Vídeň), Antonín Lhota (1812 v Kutné Hoře –1905 ve Volyni) a Emil Johann Lauffer (1837 ve Dvorcích na Bruntálsku – 1909 v Praze). Tématem fresek byly české dějiny, nutno podotknout, že původně navržený malířský program byl císařem označen za „protihabsburský“ a nahrazen programem vůči habsburským panovníkům daleko loajálnějším. Malby byly v 50. až 90. letech 20. století zakryty a poškozeny.

Teskná a tragická nota Karla Holana. Malíř zimy a pražských periferií se narodil před 115 lety

Od roku 1872 až do smrti Trenkwald působil jako profesor výtvarné akademie ve Vídni. Stal se také členem ústřední komise pro umělecké a historické památky.
Trenkwald byl autorem řady historických a církevních obrazů.
Jmenujme alespoň tyto: Zvěstování Panny Marie a Nanebevstoupení Páně pro misál, věnovaný císařem papeži; předloha pro okna Arnoštovy kaple v chrámu sv. Víta (1864); freskové malby ve vídeňském akademickém gymnáziu (1866); fresky v náhrobní kapli Revoltellově v Terstu; freskové malby v karlínském chrámu ss. Cyrila a Metoděje (1867) nebo mariánský chór votivního kostela (Votivkirche) ve Vídni.

Trenkwald postupem času opustil dráhu malíře historie a věnoval se víc a víc malířství náboženskému. „V 60. letech 19. století dosáhl vrcholu své umělecké slávy, jeho sňatek s dcerou hraběte Františka Thuna zjednal mu přízeň v kruzích šlechty a ve Vídni, ale nové proudy umělecké zaplavovaly již půdu přísným konservatismem hájenou, a Trenkwald dožil se jako mnozí jeho stoupenci převratu v uměleckých názorech generací nových, jeho význam slábl a jeho jméno přicházelo v zapomenutí,“ uvedl František Harlas (1865 v Praze – 1947 tamtéž), historik umění a ředitel pražského městského muzea, v Ottově slovníku naučném v roce 1906.
Josef Matyáš Trenkwald zemřel 28. července 1897 v Perchtoldsdorfu u Vídně.

FOTO: Josef Matyáš Trenkwald

Josef Matyáš Trenkwald - by Josef Mathias von TrenkwaldJosef Matyáš Trenkwald - 2 Josef_Mathias_Trenkwald_1824-1897_-_Zalozeni_university_prazske,_studie wiJosef Matyáš Trenkwald - 3 Josef_Matyáš_Trenkwald_-_Portrait_of_Franz_Gülich_aged_37 wicoJosef Matyáš Trenkwald - 4 Josef_Matyáš_Trenkwald_-_Bitva_u_Lipan_30.května_1434 wiJosef Matyáš Trenkwald - 5 podobizna beřicha havránka pinterest
Další fotky
Josef Matyáš Trenkwald - 5b Josef_Matyáš_Trenkwald_-_Přemysl_Otakar_I._a_Vladislav_III wiJosef Matyáš Trenkwald - 6 200px-Josef_Matyas_Trenkwald_1887_VilimekJosef Matyáš Trenkwald - 7 trenJosef Matyáš Trenkwald - 8 P1200535
Dnes, 16:37
Lidé rádi používají různé příměry. Některé jsou používané velmi často a ztrácejí tak na významu....
Dnes, 14:12
Pluto bylo v srpnu roku 2006, a to na pražské vesmírné konferenci, zařazeno mezi trpasličí...
Dnes, 12:32
O podstatě komunistické spravedlnosti se začátkem 50. let u nás přesvědčil americký novinář William Nathan...
Dnes, 10:12
Když v roce 1679 francouzský matematik a fyzik Denis Papin vynalezl hrnec, v němž lze...
Dnes, 08:04
Původně provizorní nádraží sloužilo cestujícím od 7. července 1947 a přečkalo veliký rozvoj autobusové dopravy...
Včera, 18:35
Nevíme, jaký názor by na to měli v Americe, ale pro náš humoristický měsíčník SORRY...
Včera, 16:16
Na rozhraní Národního parku Vysoké Taury a Zillertalských Alp najdou turisté skutečný přírodní unikát, jeden...
Včera, 14:02
O prázdninách můžeme začít s nakládáním ovoce do alkoholu a cukru. A na podzim si...
Včera, 10:16
Devátá hodina večerní byla v mnoha rodinách časem, kdy se ztišilo rádio, zkušená ruka naladila...
Včera, 09:33
Milovníci památek a historie jistě budou souhlasit, že v okolí Prahy se vyskytuje poměrně mnoho...
Reklama