25.9.2021
Česko

Před 338 lety ukončila Evropa muslimskou expanzi, po Turcích zbyla káva a rohlíky

V bitvě u Vídně 11. a 12. září 1683 ukončily evropské mocnosti postup Osmanské říše a její snahy o ovládnutí střední Evropy. Bojovníci Habsburské monarchie, Polsko-litevské unie a dalších celků Svaté říše římské porazili muslimské bojovníky a tím zároveň zahájili i vzestup samotné Habsburské monarchie.

7.2.2021
Praha

Albertov: Proč se tak jmenuje?

Albertov je ulice spojující ulice Na Slupi a Ke Karlovu v Praze 2. Je asi 550 metrů dlouhá, ale 200 metrů z toho tvoří schodiště směrem k ulici Ke Karlovu. Albertov je ale také název pro celou přilehlou univerzitní čtvrť, kde sídlí několik pedagogických a vědeckých institucí souvisejících s Univerzitou Karlovou, ČVUT a Všeobecnou fakultní nemocnicí. Nejdelším schodištěm na Albertově jsou Velké albertovské schody, které se skládají ze 116 jednotlivých schodů, nicméně Malé albertovské schody, které spojují ulice Studničkova a Apolinářská, mají dokonce 154 schodů.

22.1.2021
Brno

Nejstarší železniční trať u nás je držitelkou rychlostního rekordu

Píše se 11. listopad 1838 a z Rajhradu nedaleko Brna vyjíždí na koleje první parní lokomotiva na našem území. Jmenovala se Moravia a řídil ji tehdy sám stavitel trati, vrchní inženýr Carl von Ghega. První neveřejná jízda byla jakýmsi oznamovatelem nové éry cestování nejen na našem území. Dnes je trať držitelkou železničního rychlostního rekordu.

8.11.2020
Zprávy

Nedělník Jitky Kačánové: „Vypadni, ty sr*či!“

Časy se mění. Po vystřílení redakce humoristického časopisu Charlie Hebdo se tenkrát Evropané semknuli a jejich facebookové statuty doplnilo heslo: „Jsem Charlie“. Často doplněný francouzskou vlajkou. To bylo ale v roce 2015. Za těch pět let však dalšími brutálními teroristickými útoky vedenými náboženským fanatismem zbrutálněly i reakce obvykle mírných křesťanů, připravených nastavit po vzoru Ježíše svou druhou tvář.