12.11.2020
Praha

HolKa spojí Holešovice a Karlín. Projekt míří do cíle

Po Trojské lávce se pro Holešovice plánuje nová lávka. Půjde o propojení Holešovic s Karlínem se zastávkou na ostrově Štvanice. Hotová lávka by mohla být v provozu již na konci roku 2022. Během příštího roku bude vypsána veřejná zakázka na výběr zhotovitele vítězného návrhu architekta Radka Kolaříka. Konceptem mostu je prostorová křivka vinoucí se krajinou. K úpravám dojde také na ostrově Štvanice.

9.11.2020
Praha

Lávky z Holešovic do Karlína. Město vypíše tendr na stavbu

Pražský magistrát vypíše výběrové řízení, v němž bude hledat firmu, která vybuduje lávku spojující Karlín a Holešovice. Předpokládaná maximální cena stavby, která bude pět metrů široká a 285 metrů dlouhá, je 197 milionů korun.

4.10.2020
Středočeský kraj

Naproti Invalidovně začal růst Fragment

V Karlíně byla zahájena stavba rezidenčního projektu Fragment za 1,25 miliardy korun. Výstavba objektu, který je výsledkem spolupráce skupiny Trigema, architektonického studia Qarta architektura a umělce Davida Černého, potrvá dva roky.

2.10.2020
Středočeský kraj

Invalidovna se stane sídlem Národního památkového ústavu a Pražského filharmonického sboru

Národní památkový ústav dnes představil projekt obnovy Invalidovny a studii jejího využití. V rámci obnovy bude historický areál rekonstruován a doplněn o vrstvu současné architektury v podobě moderní přístavby. Obnovený areál bude sloužit jako sídlo NPÚ a pro Pražský filharmonický sbor, část bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vzniknou zde i výstavní a konferenční prostory a rovněž prostory pro vzdělávání a kreativní i komunitní aktivity.

1.10.2020
Sever

Buřiče selského lidu Josefa Mirana připomínají duby ve Vinoři

Obec Přezletice se z historického hlediska nemůže chlubit velkým množstvím významných rodáků, kteří by svými činy či pověstí výrazně přesáhli hranice rodné vsi. I přesto, nebo možná právě proto, se do dnešních dnů v ústním podání dochoval příběh místního rychtáře, který se účastnil selského povstání v druhé polovině 18. století.,