30.11.2020
Zajímavosti

Školy pomáhají zoologickým zahradám. Pražské gorily: představme si je

Vymýcené části pralesů jsou vstupní bránou k mýcení živočichů a goril. Za posledních dvacet až dvacet pět let se stavy goril nížinných snížily o 60 procent a na Červeném seznamu IUCN jsou vedeny jako kriticky ohrožené – v nejbližších několika desetiletích jim hrozí vyhynutí!

27.11.2020
Zajímavosti

Příběh bubenského brownfieldu fotograficky. Byly tu jen oprýskané ohrady

Většina příběhů pražských brownfieldů si je podobných. Byly to původně periférie s industriální minulostí. V době vzniku zažily velkou slávu svojí výroby, přepravy a prosperity. Postupně, jak se Praha zvětšovala výstavbou sídlišť, se z nich staly vnitřní čtvrti. Pak se znárodňovalo a zas restituovalo. Některé fabriky zůstaly, jiné se přemístily, další zanikly, ale ta místa zůstala a obrůstala plevelem.