28.8.2020
Zajímavosti

Pozor na příbuzné aneb omyl císařovny Ťiang

Právě ona by totiž mohla vyprávět o tom, jak se jí odvděčil její vzdálený příbuzný, kterému pomohla k nástupu na trůn po svém zemřelém synovi. Ale protože ani ona sama nebyla v zneužívání příbuzenských vazeb právě nevinná, možná šlo jen o spravedlivou odplatu.