26.8.2020
Zajímavosti

Skládky. Jejich Achillovou patou je elektroodpad. Jak to vidí obce?

V roce 2030 bychom měli zrecyklovat 65 % komunálních odpadů. Ačkoliv pilně třídíme, využíváme systémy sběrných míst a míra skládkování klesá, je tendence ke zvyšování poplatků. Přitom separace a recyklace čtyřnásobné navýšení nepotřebují a v recyklačních soutěžích padají rekordy.