2.6.2020
Lifestyle

Labus, Krakonoš, hora Říp. Co mají společného?

Duchovní život našich předků před přijetím křesťanství byl velmi pestrý. Nebyli tak negramotnými a nekulturními individui, jak se často mylně uvádí. Některé zvyky, místa či osoby se nám dochovaly dodnes a doslova zlidověly, aniž bychom to tušili.