27.7.2019
Zajímavosti

Středověké nakladatelství světové úrovně bylo v Praze. Melantrich se stalo pojmem a je jím dodnes

Kniha může mít nejrůznější podobu. Hliněné nebo voskové tabulky. Svitky papyru. Těžké, papírové svazky, sevřené koženými vazbami, s ručně malovanými kresbami. Laciné a nekvalitní, s otlučenou sazbou textu. Zkrátka každý si pod tím slovem představí něco jiného. Dnešní studenti by se zřejmě divili, kdyby nalezli učebnice, přikované řetězy k těžkým dubovým lavicím. Byla to nutnost. Až do vynálezu knihtisku se knihy opisovaly a jejich cena často dosahovala astronomické výše.