2.11.2017

Vášně vystřídala shoda: Zastupitelé schválili záměr městského okruhu

Vášnivá diskuse se na pražském zastupitelstvu rozhořela kolem vnitřního pražského okruhu, názory byly různé, zmiňovány byly zájmy různých městských částí, to, jak se jich okruh dotkne nebo ten částečný už dotýká. Přesto zastupitelé záměr na dostavbu městského okruhu z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol podpořili, pro zvedlo ruku přítomných 54 zastupitelů.