Poděbradská ulice v Praze dostane před půl kilometru nového povrchu

20.2.2020
Fefík

Ulice Poděbradské je v současné době ve velmi špatném stavu, a z toho důvodu je třeba v převážné části vozovky vyměnit všechny konstrukční vrstvy. Uliční vpusti budou opraveny včetně přípojek až k místu napojení na kanalizační stoku.

Dobu realizace stavebních prací ovlivňuje zejména etapizace z důvodu zachování příjezdů do přilehlých areálů. Akce je tak rozdělena na pět stavebně oddělených podetap.

Během plné uzávěry poloviny vozovky ve směru z centra bude doprava převedena do jízdního pásu ve směru do centra v režimu obousměrného provozu 1+1.

Součástí akce není oprava chodníku. Ty budou opraveny pouze v nezbytném rozsahu, a to po zásahu do chodníku při vyrovnání silničních obrub. Tato oprava začne po ukončení prací na vozovce, tedy 1. května, a skončí 4. května.

poděbrad m
(Mapy.cz)


Nepřehlédněte