• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 22.2.2024
  Zprávy

  To mi hlava nebere: V jednotě je síla!

  Možná si ještě pamatujete z Jiráskových Starých pověstí českých tu o velkomoravském knížeti Svatoplukovi a o třech prutech, pomocí kterých svým synům vysvětlil, jak se spojit dohromady a vyhrát, nebo alespoň neprohrát.

  5.9.2019
  Zajímavosti

  Nejslavnější kůň našich pověstí. Šemík a Horymír – legenda a skutečnost

  Příběh Horymíra a jeho věrného koně Šemíka zná asi každý, a to zejména díky zpracování této pověsti Aloisem Jiráskem v knize Staré pověsti české. Celou historickou událost však podrobně popsal již v 16. století Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české. Opírá se tato pověst o nějaký reálný základ? Podíváme se do Neumětel nedaleko Berouna ve Středočeském kraji. V této dnes poklidné obci najdeme symbolický Šemíkův hrob, který leží nedaleko původně gotického kostela sv. Petra a Pavla. Podle pověsti nechal Horymír, vladyka neumětelský, koňského přítele pohřbít před vraty svého dvorce a umístil na jeho hrob veliký kámen. Kde se však legendární Horymírova tvrz nacházela? Jednou z možností je právě místo, na němž stojí již zmiňovaný kostel. Ten byl totiž ještě v 19. století obehnán viditelnými valy. Mohl být tedy postaven na místě prastaré tvrze. Dnes však již po těchto valech nenalezneme žádné stopy.

  29.6.2018
  Zajímavosti

  Kde se odehrála bitva na Turském poli? Možná u Turska – a možná taky nikde

  Strhující vylíčení bitvy na Turském poli je bezpochyby jednou z nejpůsobivějších „starých pověstí českých“. Tato bitva, součást tzv. lucké války, se odehrála, jak pověst v Jiráskové podání praví, mezi Čechy, vedenými „mírným a rozšafným“ knížetem Neklanem „bázlivého srdce“, a hrdými Lučany v čele s „bojechtivým, divokým a vášnivým“ Vlastislavem.