5.4.2021
Zajímavosti

Pilát Pontský. Co víte o této postavě?

Římský prokurátor už toho má opravdu plné zuby. Proč jen nezůstal v Cesareji? Tam mohl dýchat čerstvý mořský vzduch. Místo toho se musí trápit v tomto přelidněném městě, právě v době největších židovských svátků. Proroků je tady jako naseto. Jedno právě přivedli. Zatkla ho židovská stráž a kněz Kaifáš trvá na exemplárním potrestání.
,,Jakým právem ty, tulák, popouzíš lidi ke vzpouře tím, že jim pleteš hlavu svými řečmi o pravdě? Nemůžeš o ní mít ani ponětí. Co je podle tebe pravda?“

19.2.2020
Zajímavosti

Hugo Haas. Na tváři veselý smích, v srdci hluboký žal

Na lidském pláči se podílí méně mimických svalů, než na jeho úsměvu. Z toho logicky vyplývá, že někoho rozesmát, dá mnohem větší práci, než ho rozplakat. Smích odplavuje stres, smích zahání strach, smích osvobozuje. Před smíchem prchá zlo a bojí se ho všichni mocní tohoto světa, kteří mají máslo na hlavě. Nedá se zakázat, nedá se zavřít. Je vysoce virulentní a tak občas mocní zatouží jeho zdroj zničit. To, že oni sami občas bývají příčinou toho smíchu, je pod prahem jejich vnímání.