Pilát Pontský. Co víte o této postavě?

5.4.2021
Karel Dudek

Jistě to znáte. Herecký koncert Luďka Munzara, v roli Pontského Piláta. Vcítil se do své postavy dokonale a dalo by se říci, že si ji skutečně užil. Měli bychom si tedy říci něco víc o této postavě, která vstoupila do Nového zákona, a spolu s Jidášem se stali věčnými vyděděnci. Prvním, skutečně hmatatelným důkazem jeho existence je kámen, nalezený v jeho milované Cesareji Přímořské. Ležela v místech mezi dnešním Tel Avivem a Haifou. Před půlstoletím zde odkryli archeologové zbytky římského divadla. Nalezli kámen s textem věnování, a Pilátovým podpisem. Prefekt v Judsku zde pobýval přibližně deset let, od roku 26 až do roku 37 našeho letopočtu.

Panovník, který ztratil trpělivost a začal užívat života. Nero, symbol krutosti antického Říma

Narodil se v roce 12, před naším letopočtem, v regionu Abruzzo, ve střední Itálii. Vysvětlení původu jeho jména je dodnes nejasné. Nabízí se samnitský původ, z rodu Pontiů, odkud je již jenom kousek k domněnce, že byl potomkem generála Gaia Pontia. Pilatus mohl být odvozen od výrazu pileus ,což byla čapka, kterou nosili propuštěnci z otroctví. To se některým historikům zdálo nemožné, propuštěnec jako vysoký římský úředník? Mnohem více jim vyhovoval názor, že jde o lehké římské kopí. Slovem pilatus byly nazýváni vojáci ozbrojeni těmito kopími.

Nepřátele neváhal likvidovat, ale nebyl bezuzdně krutý a mstivý. Já, Claudius

Na pojmenování je krásně vidět, že již v tehdejší době získali lidé nejdříve jméno a něco, co lze nazvat dnes příjmením, si přinášeli do života až podle místa narození, nebo podle určité historické události, která v tom okamžiku právě probíhala. Byli rodiny, kde bylo více dětí s týmž jménem a pouze tento upřesňující výraz je rozlišoval. Známe to i my, z naší historie. Konrád z Vechty, Jan Rokycana, Jan z Jenštejna. Příjmení byla zavedena až za Marie Terezie a bylo zakázáno si je v průběhu života měnit.

 

Hlava pro tančící Salome. Tragický osud kazatele, který pokřtil Ježíše

Pilát přišel do provincie Judea v roce 26. Proslul svoji krutostí, kterou mu dokonce vyčítal i král Herodes Antipas. Pozor, nepoplést. Tento muž na rukou krev dětí z Betléma neměl. Židovské náboženství zakazuje zobrazovat živé tvory, což Pilátovi nijak nebránilo v tom, vnést do Jeruzaléma římské vojenské zástavy. Druhým vroubkem bylo to, že zabavil chrámový poklad a postavil za ně akvadukt. Jistě, byl to chvályhodný počin, ale vysvětlete to tehdy židovským kněžím. Zlatu podlehne i světec a jim se to ale vůbec nelíbilo.

Proč slavíme Velikonoce? Po staletí si připomínáme ukřižování Ježíše Krista

Tehdy, o svátku Pesah, byl Pilát v koncích. Byl sice krutý, ale trochu povědomí o nějakém právu přeci jenom měl. Celý ten nesmyslný spěch s odsouzením člověka, kterého pokládal za neškodného blouznivce, mu připadal příliš podezřelý. Sanhedrin, židovský nejvyšší soud, nějak moc rychle pracoval. Nedovolil obžalovanému obhájce a dokonce ho odsoudil na smrt jednomyslně, což bylo protiprávní. Ano, podle tehdejších regulí musel být aspoň jeden hlas proti, jednomyslný rozsudek neplatil. Kaifáš měl důvod ke škodolibosti. Pilát se ocitl mezi dvěma mlýnskými kameny. On jediný mohl rozsudek smrti potvrdit či nepotvrdit. Pokud by řekl ne, nenáviděný Mesiáš by se ocitl na svobodě.

Osudný okamžik židovských dějin. Římané neměli na vybranou a Chrám v Jeruzalémě srovnali se zemí

Kdyby. Ano, vždycky je nějaké kdyby. Na ostrově Capri žil božský císař Tiberius. Přesně ten, na kterého chtěli farizeové Ježíše nachytat, když mu ukázali minci s jeho portrétem. Bál se Říma, byl paranoidní strachem, že jeho život bude násilně ukončen. Ocitnout se v jeho nelibosti bylo tehdy velmi snadné. Pokud ho neodsoudíš, nejsi přítel císařův, to vmetl Kaifáš do tváře Pilátovi. Strach z Tiberia působil. Římský prokurátor se zachoval jako zbabělec. Jeho smrt také nebyla hrdinská. V roce 37, kdy netvora Tiberia vystřídal na trůnu netvor Caligula, byl přinucen k sebevraždě. Dodnes je symbolem krutosti a zbabělosti.Nepřehlédněte