Panovník, který ztratil trpělivost a začal užívat života. Nero, symbol krutosti antického Říma

15.12.2019
Karel Dudek

Nero, jako symbol krutosti antického Říma. Pohanský ukrutník, zvrhlík, který svým řáděním zdecimoval tisíce křesťanů. Na někoho svůj čin svést musel. V cirku bylo na co se dívat a křesťané posloužili jako chléb pro lvy a jako hry pro zuřící lid, který v ohni ztratil nejen majetek, ale často i svoje blízké.

Tak nějak si většina lidí tohoto vládce představuje. Nejen nyní, ale i v hluboké minulosti. V patnáctém století někteří lidé po nocích čmárali v Praze po zdech, stejně jako dnes. Nic nového pod sluncem. Například informaci o tom, že král Václav je druhým císařem Neronem. Král reagoval s brutálním potěšením. Vůbec se nezlobil, naopak, potvrdil, že pokud jím dosud nebyl, tak se jím stane. Na jeho obhajobu lze říci, že v tom nebyl sám.

Nepřátele neváhal likvidovat, ale nebyl bezuzdně krutý a mstivý. Já, Claudius

Božský Augustus byl na dlouhou dobu poslední vládce, za jehož panování lidé věděli, že když večer ulehnou, budou ráno ještě žít. Paranoidní Tiberius, který se tak bál v Římě, že se raději odstěhoval na ostrov Capri, aby zde byl udušen polštářem. Postaral se o to jeho nedočkavý následník, kterému vojáci říkali Caligula. Tento vládce Gaius se pohyboval za hranicemi i tehdejší, značně uvolněné morálky. Pokládal incest za běžnou a velmi příjemnou součást života. Díky prodělané, těžké encefalitidě, natolik nedůvěřoval lidem, že raději jmenoval senátorem svého koně. Světlá výjimka, vzdělaný Claudius, jen potvrdila pravidlo, až nakonec vstoupil do historie zlatý hřeb svých předchůdců, Nero.

Nejzvrhlejší vláda v římských dějinách. Krutovládce Caligula se vyžíval v sadismu

Narodil se 15. 12. roku 37. Ne, nebojte se, žádné nekonečné rodokmeny zde nebudou. Postačí informace, že jeho matka Agrippina, sama nesmírně ctižádostivá a bažící po moci, umetala svému synovi cestičky, kde to jenom šlo. Dokonce zavraždila svého muže Claudia otrávenými hříbky, a nevlastního syna Britannika jedem v poháru, při hostině, aby svého syna dostala na římský trůn. Milující syn se matce odvděčil tak, že ji nechal zavraždit pretoriány, protože se nechtěla dobrovolně utopit.

Následně zlikvidoval i vlastní ženu Octavii, kterou udusili v přetopené lázni párou. Bylo to nezbytné, rodinné opatření, aby se jeho ženou mohla stát dosavadní milenka Popaea. Matka měla nemožné a staromódní názory na manželství a musela být odstraněna. I Popaea však později zemře, po dobře mířeném kopanci do těhotného břicha. Nepřežije výbuch Neronova vzteku. César upřednostňoval extravagantní metody, obyčejně se používalo travičství, a ženy ovládající výrobu jedovatých lektvarů byly tehdy velmi ceněnými odbornicemi.

FOTO: Nero, symbol krutosti

Nero, symbol krutosti - Nero, symbol krutostiNero, symbol krutosti - Nero, symbol krutostiNero, symbol krutosti - NeroNero, symbol krutosti - Nero, symbol krutostiNero, symbol krutosti - Nero, symbol krutosti

Středověcí sprejeři či jak je nazvat, měli v něčem pravdu, když Václava srovnávali s tímto pohanským vládcem. Václav sice nevládl tak obrovskému území, ani neměl tandem rádců, kteří svými radami sledovali pouze naplnění vlastních cílů. Jedno však měli oba společné. Na počátku to byla snaha a touha vládnout dobře. Nechápali však, že vládnutí nepřináší dobré výsledky ihned, že je to běh na dlouhou trať. Ztratili trpělivost a začali užívat života. Hostina za hostinou, poprava za popravou.

Neřešené problémy se začaly kupit. Parthské říši narůstaly svaly. Germáni vypovídali poslušnost. Vypukaly vzpoury, v Judeji, potom v Británii. Římská správa se je snažila hasit a císař přitom přemýšlel nad stavbou nových divadel a nad tím, jak ony maléry vyjádřit v písních. Nakonec ho opustili i ti nejvěrnější, aby si zachránili vlastní kůži. Hřebíkem do rakve byla vzpoura jeho elitní pretoriánské gardy. Krutovládce svůj život ukončil sebevraždou. Vrazil si nůž do hrdla ve chvíli, kdy se blížil oddíl vojáků, kteří ho měli zatknout. Stalo se to v červnu roku 68.

 Nepřehlédněte