Ten zatracený kůrovec! V Krkonoších se zklidnil, v Liberci napadá listnáče

16.6.2021
Fefík

I když se hospodaření v lesích národního parku a také pohled na lýkožrouta se dílem liší od toho mimo chráněné území, i v KRNAPu existují místa, kde lesní zákon ukládá proti tomuto hmyzu zasahovat. Jde především o zónu soustředěné péče o přírodu, ve které lze ještě najít celou řadu v historii nevhodně založených smrkových porostů.

„Dosavadní letošní čísla naznačují, že se šíření kůrovce zpomaluje. Kdybych měl věc nahlížet jako tradiční konzervativní lesník, řekl bych, že vidíme světlo na konci tunelu,“ říká ředitel Správy KRNAPu Robin Böhnisch.

„V každém případě musím ocenit úsilí, které naši lesníci několik posledních let věnovali tomu, aby masivní šíření brouka v problematických porostech brzdili. Nebylo to vždy snadné,“ dodal Böhnisch. „Museli jsme se vypořádat s nedostatečnou kapacitou těžařských firem, vyvážecích a odvozních souprav a v neposlední řadě s propadem poptávky po dřevu, kterého byl v minulých letech na trhu přebytek.“

Oblíbené Drábské světničky jsou uzavřeny, skalní hrad ničí turisté

Každopádně první rojení kůrovce by mělo začít někdy v těchto dnech, tedy o měsíc později než v minulých dvou letech. Letos budou lesníci opět primárně řešit pouze nahodilé, zejména kůrovcové těžby. Prakticky zasahují jen v lokalitách, kde hrozí masivní šíření kůrovce.

V protikladu k této intenzivní lesnické činnosti stojí bezzásahové lokality, jako například Obří důl nebo prameny Mumlavy, kde je přírodě ponechán prostor, aby si s kůrovcem poradila sama. Zdá se, že to zvládá.

„Kůrovcová kalamita v Krkonoších gradovala v posledních třech letech. Předpokládáme, že loňský rok kulminovala a letos již čísla nahodilých hmyzových těžeb budou klesat,“ uvedl Václav Jansa, vedoucí odboru péče o národní park.

Lýkožrout se vždy objevoval po rozsáhlých větrných kalamitách, nebo po obdobích sucha, kdy dochází k primárnímu poškození nebo oslabení lesních porostů. Jeho aktivita se následně rozvíjí v několikaletém gradačním cyklu.

Mykologové: Kvalitní hospodaření na krkonošských loukách pomáhá i houbám

To v Liberci se kůrovci daří, tedy bukovému druhu a konkrétně v Lidových sadech. Odbor ekologie a veřejného prostoru liberecké radnice zaznamenal výskyt lýkožrouta bukového na vzrostlých bucích v parku Petra Bezruče a umístil do něj lapače a lapáky. Výkyvy počasí způsobily, že při prvním výběru lapačů (11. května) bylo napočítáno na osm stovek odchycených jedinců. Pak se ochladilo a vylétávání brouků zcela opadlo. Nyní, jakmile slunce zase trochu vládne, začíná být kůrovec znovu aktivní a vylétává.

Při posledním výběru z lapačů byly vysypány už tisíce jedinců. Odchycený podkorní hmyz předávají liberečtí k dalšímu zkoumání pracovníkům Katedry ochrany lesa a entomologie z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. Problém je, že v parku se vyskytla také hniloba kořenů, takže existuje oprávněná obava, že hniloba ve spojení s kůrovcem způsobí v dalších letech poměrně značný úhyn buků i dalších listnáčů v těchto oblíbených sadech i blízkém okolí.

Zdroj: KRNAPNepřehlédněte