Tip na výlet: Šumný výhled ze Šumburku

Poohří oplývá celou řadou zajímavých historických památek. Čestné místo mezi nimi přináleží hradům, respektive dnes již většinou romantickým zříceninám, které zdobí vrcholky nejednoho zdejšího kopce. Nutno říci, že jejich stavitelé při jejich zakládání dávali přednost bezpečí před pohodlím a tak se při výstupu na ně docela jistě zapotíte.

Hrad Šumburk si jeho první majitelé vystavěli na nepřehlédnutelně dominantním kopci tyčícím se na západ od Klášterce nad Ohří. Hrad byl založen ve 30. letech 15. století Vilémem ze Šumburka a pojmenován po původním rodovém hradu, který se nacházel na území dnešního Německa. Jedněmi z dalších majitelů byli Fictumové, kteří původně strohý hrad přestavěli, tak aby poskytoval o něco pohodlnější bydlení.  Hrad však někdy v polovině 16. století vyhořel a majitelé se rozhodli, že správu panství přenesou do poplužního dvora stojícího pod hradem, který přestavěli na tvrz.  Ta se v pozdějších letech změnila na hospodářský dvůr, při němž stála i malá osada. Ta však po roce 1945 postupně zcela zpustla, a z bývalé tvrze zbyly jen trosky.

Do dnešních dnů se z hradní stavby dochovalo poměrně rozsáhlé torzo, které návštěvníkovy umožňuje nahlédnout do období, kdy fortifikační stavitelství muselo reagovat na rozvoj dělostřelectva během husitských válek a hrozeb z toho plynoucí. Nejzajímavějším obranným prvkem je důmyslné nálevkovité zatažení vstupní brány, které umožňovalo účinné vějířovité postřelování celého vstupního prostoru. Na hradě jsou dále k vidění i zbytky mohutné obytné věže – donjonu, paláce a obvodových hradeb.

Pokud preferujete hromadnou dopravu, na hrad se můžete vydat buď po červené turistické značce z Perštejna či z druhé strany cestou podél Ohře z Klášterce. Při jízdě automobilem je nejlepší odbočit z hlavní silnice č. 13 na Kláštereckou Jeseň a zaparkovat na začátku polní cesty vedoucí ke zmíněnému hospodářskému dvoru Šumná.

Záhada z Mostecké věže. Kam zmizelo 11 lebek českých pánů, které zdobily staroměstskou věž?

Dnes, 13:40
Jako básník, který získal Nobelovu cenu, je Pablo Neruda v Chile uctíván dokonce i těmi, kterým se zprotivil...
Dnes, 11:40
Slon je souhrnný český a slovenský název pro dva rody chobotnatců. V současnosti známe tři...
Dnes, 10:20
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Dnes, 10:20
Škrábe vás v krku? Nemůžete se zbavit posledních zbytků nachlazení? Místo do lékárny zamiřte na...
Dnes, 09:40
Nedoslýchavý penzista Vladimír Švec ze Sušice byl v roce 2018 odsouzen k 27 letům v...
Dnes, 08:11
Filmů zabývajících se tématem druhé světové války je v současnosti nepřeberné množství, jedním z prvních...
Včera, 17:20
Vládě se boj proti onemocnění covid-19 vymkl z rukou. Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl,...
Včera, 15:40
S končícím létem začínají klesat teploty, a tak je opravdu ideální čas konečně opravdu začít...
Včera, 13:40
Na začátku příběhu usedlosti Ladronka byla záliba Karla IV. ve vinné révě. Na svazích rostly...
Včera, 11:40
Lidské tělo je bezesporu nesmírně složité. Troufáme si i říci, že je nejsložitějším živým organismem,...
Včera, 10:20
Pěstování máku má ve střední Evropě a hlavně v Čechách dlouhou tradici. První zmínky o...
Reklama