Záhada z Mostecké věže. Kam zmizelo 11 lebek českých pánů, které zdobily staroměstskou věž?

20.6.2019
Karel Dudek

Také jsem si jedno tajemství vybral. Velmi nevděčné na první pohled, protože moje šance nejsou příliš velké. Tím tajemstvím jsou zmizelé lebky českých pánů. Ano, těch pánů, kteří byli popraveni v roce 1621. Osudy hlav těchto nešťastníků, které byly již v 19. století vděčným tématem mnoha romantických nadšenců, počínaje K. H. Máchou, pražským měšťanem Hynkem Kommem, Bořivojem Mikovcem, Jakubem Arbesem, a mnoha jinými.

[object HTMLInputElement]

undefined

Staroměstská mostecká věž nesla po celé desetiletí příšernou ozdobu, v podobě jedenácti lebek. Porážka stavovského povstání na Bílé hoře nesla svoje děsivé ovoce. Přesněji řečeno, původně tam jich bylo dvanáct, ale nad hraběnkou Šlikovou se císař slitoval, a po roce svolil, aby hlavu manžela mohla pohřbít k tělu. V listopadu 1631, svitla českým evangelíkům jiskřička naděje. Do Prahy vtrhla saská vojska, kurfiřta Jana Jiřího. Katolické armády se nezmohly na odpor. Jediný, kdo by je mohl zadržet, Albrecht z Valdštejna, byl jako na potvoru právě v nemilosti. Škodolibě sledoval zpovzdálí trapný útěk panstva do Budějovic a těch bázlivějších až do Vídně.

[object HTMLInputElement]

undefined

S vojáky se do Prahy vrátili i někteří příbuzní a přátelé popravených. Měli zde úkol prvořadé důležitosti. Lebky z věže musí zmizet a musí se jim dostat náležité úcty a důstojného pohřbu. Celá Praha se třicátého listopadu 1631, seběhla ke Staroměstské mostecké věži. Lebky byly sňaty z kovových klecí, a v budově bývalé celnice, na Křížovnickém náměstí, uloženy do označených dřevěných krabic. Potom byly v mohutném průvodu a za hlaholu zvonů, odneseny do Týnského chrámu, kde proběhly církevní, pohřební obřady. Když večer vše skončilo, a lidé se rozešli, byl kostel uzamčen a zůstalo jen pohřební bratrstvo. Od té doby již lebky nikdo nikdy neviděl. Slehla se po nich zem. Sasové po půl roce odešli a katolické úřady obrátily Prahu vzhůru nohama. Marně.

[object HTMLInputElement]

undefined

Nabízí se mnoho nejrůznějších vysvětlení. Lebky si příbuzní odnesli sebou do exilu. Byly zničeny v roce 1766, při opravě jednoho z oltářů. Jsou zazděny v nějakém románském či gotickém sklepení, kdesi pod pražskou dlažbou. Lákavou a velmi reálnou možností je pohřbení lebek v původně německém, evangelickém kostele sv. Salvátora. V Kostečné ulici, na dohled Staroměstského náměstí. Domněnky by se měly ověřovat praktickým výzkumem. Bohužel, církevní správa tohoto kostela není příliš vstřícná k těmto snahám. Je to zvláštní, protože se pátrá po jejich spolubratrech ve víře. Odmítá i naprosto neinvazivní průzkum, pomocí mikrokamery a za asistence archeologa. Nezbývá tedy než čekat a doufat, že se situace časem změní. Do té doby zůstanou lebky českých pánů zajímavou záhadou.Nepřehlédněte