• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Tip na výlet. Zaniklá řemesla, Komenský a živá ekologie na Kopanicích

  27.8.2019
  Táňa Pikartová

  Z kraje, který navštívíme, pochází věhlasný učitel národů Jan Ámos Komenský. Za informacemi o něm je nejlepší zajít do Muzea J. A. Komenského v královském městě Uherský Brod.

  O Komenském víme hodně, přesto historikové dosud nemají jasno, kde se Komenský vlastně narodil.  Jedno z možných míst, o kterém se v této souvislosti hovoří, je vesnice Komňa nedaleko Bojkovic. Obcí protéká říčka s historickým názvem Koménka a podobnost s příjmením Komenský se tedy přímo nabízí.  Nicméně jako o rodišti Komenského se hovoří i ve spojitosti s nedalekou Nivnicí a také s Uherským Brodem.

  I přesto, že Komňa nemá úplnou jistotu, že je rodným místem J. A. Komenského, stojí v horní části obce v objektu památkově chráněné staré sýpky jeho památník s malou muzejní expozicí. Komňa nabízí ale také velmi výjimečnou expozici dnes už zaniklého řemesla, a to zvěrokleštičství. Je umístěna v památkově chráněném domku, v autentickém obydlí zvěrokleštiče z 2. poloviny 19. století. Je nutno dodat, že zvěrokleštiči z Komně i Bojkovic byli v minulosti svou zručností a odborností proslulí, dost práce proto měli nejen na Moravě a v Čechách, ale také o Uhrách a v Rakousku.

  Do Komně se vyplatí vyrazit také za skvělou ukázkou ekologického sadařství. Na téměř deseti hektarech tady v sadech pěstují zejména švestky, jablka a hrušky. Majitelé sadů ctí velmi důsledně zásady ekologického zemědělství a jejich vztah k půdě a krajině je přímo ukázkový bez chemických hnojiv a postřiků.

  Pro návštěvníky je skvělou zprávou, že Eko sady jsou otevřeny veřejnosti. Kolem sadů vede kilometrová naučná stezka s řadou cenných informací o pěstování ovoce, o vlastnostech jednotlivých odrůd, různých způsobech zpracování ovoce.

  Z Komně se vypravme do nedalekých Bojkovic. Zde je nepřehlédnutelnou dominantou zámek Nový Světlov vystavěný ve stylu anglické tudorovské gotiky. Pro jeho podobnost se známým palácem v italském Terstu se mu říká Slovácké Miramare, ale nejedná se o napodobeninu slavné stavby, bojkovický zámek byl totiž postaven dříve než ten v Terstu.  Nepřehlédněte