Tři pražská stromořadí bojují v anketě Alej roku. Zabodují?

7.1.2020
Fefík
Další fotky

Klíčovská alej je dominantou Klíčovského lesoparku (Nad Klíčovem, Praha 9 – Prosek). Kopíruje stopu jedné z nejstarších cest – Královskou cestu, která vedla z Prahy do dnešní Staré Boleslavi. Alej je dlouhá kolem půl kilometru a v roce 2009, zde bylo napočítáno 160 vzrostlých kaštanů. Dnes jsou již některá místa po chybějících kaštanech doplněna novými, takže počet bude o několik kusů vyšší.

Park s alejí zřejmě vznikal na konci 19. století a od 50. let 20. století neprošel žádnou výraznou údržbou ani obnovou. Pokácené a odumřelé stromy nebyly nahrazovány a kaštany mnoho let strádaly napadením klíněnkou jírovcovou. Nikoho z vedení městské části ani nenapadlo, že by se o park měli starat, ba naopak stromy začali být označovány pro kácení a některé hlasy z radnice volaly po likvidaci zdevastovaného parku, který k ničemu není.

Zelená čísla vypadají pěkně. Ale nějaký čas to potrvá, než vznikne nový les

„Proto jsme se dali dohromady my, místní obyvatelé, se spolkem Krocan a začali jsme se o park a krásnou alej starat. Trávili jsme tam volný čas na procházkách s psími mazlíčky a nehodlali jsme o tak krásné místo přijít. Začala se každoročně svolávat akce na hrabání napadeného listí, které se pak z místa odváželo do spalovny, a byla založena tradice oslav Svátku stromů. Díky těmto aktivitám se otevřela diskuse mezi občany a radnicí o osudu parku.
V roce 2010 pak spolek Krocan, za přispění grantové podpory HMHP a radnice Prahy 9, zahájil projekt „Revitalizace klíčovské aleje“. Zlepšení zdravotního stavu jírovců bylo zadáno Josefu Mertelíkovi z výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahrady. Díky němu, jeho týmu a jejich experimentální činnosti se stromům daří líp. Je radost vidět naši alej mnohem déle zelenou a svěží a také se radujeme z každého centimetru, o který povyrostou nově vysázené stromky,“ uvedla autorka snímků Klíčovské aleje Martina Lutnerová.

V sobotu přibude u Točné 23 dubů. Zahrají si taky v pohádce?

Jako druhá se o titul Aleje roku uchází kaštanová alej blízko pražské Hanspaulky, navazující na zeleň Přírodního parku Šárka – Lysolaje, třetí je platanové stromořadí u Botiče. Tvoří ho asi 15 platanů. Z druhé strany, podél Botiče alej dotvářejí převážně javory. Alej se nachází u ZŠ Mendíků, nedaleko parku Jezerka.

Loni soutěž vyhrála Alej přátelství na jezeře Medard.
Před mnoha měsíci vznikla v hlavě Josefa Pelanta z Andělské Hory myšlenka, aby v roce 2018, roce stého výročí naší republiky vysadilo sto rodin z Karlovarského kraje alej tvořenou sty stromy. Spolu s členy Rotary klubu z Karlových Varů a dalších sponzorů začali tuto myšlenku realizovat.
Zvyk rotariánů vysazovat stromy ve jménu přátelství a veřejně prospěšných aktivit se datuje od počátku 20. století. Tyto stromy, které lze nalézt po celém světě, trvale připomínají ideály Rotary. Proto i alej na Medardu nese název „Alej přátelství“.

Malíř Otakar Štáfl. Milovníka Slovenska a především Vysokých Tater

Původní plánované umístění v Doupovských horách se ukázalo jako nereálné, alej tvořená sty stromy má totiž délku tři čtvrtě kilometru a jednání s více vlastníky by bylo administrativně složité. Jako jedna z mála vhodných lokalit se ukázaly jižní svahy jezera Medard blízko Sokolova a díky vstřícnosti vlastníka pozemků SUAS nástupnická bylo možné alej zasadit blízko napouštěcího objektu jezera u Antonínských mostů. Po konzultaci s odborníky byl pro extrémní podmínky jižního svahu s jílovým podložím v místě bývalého hnědouhelného dolu jako nejvhodnější vytipován dub zimní i pro jeho odolnost a dlouholetost.
Slavnostní sázení již dvacetiletých, 4 a půl metru vysokých stromků proběhlo 28. dubna 2018. Alej obdržela 1592 hlasů.

Na druhém místě se umístila lipová Klokotská alej, vedoucí od Klokotského kláštera směrem k Tismenickému údolí. Alej byla vysázená roku 1836.
Třetí byla Alej Johanky z Rožmitálu, spojnice mezi městem se zámkem Lvů z Rožmitálu a Starým Rožmitálem a jeho farním kostelem. V současné době je v aleji téměř stovka sto šedesát let starých olší a jasanů a třicítka před pár lety vysazených nových stromků.

FOTO: Alej roku 2019

Alej roku 2019 - 0 platanové stromořadí u botičeAlej roku 2019 - 2 klíčovská aleAlej roku 2019 - 3 klíčovská alejAlej roku 2019 - 4 boAlej roku 2019 - 5 bot
Další fotky
Alej roku 2019 - 6 medAlej roku 2019 - 1 jírov stromořadí v hor šár


Nepřehlédněte