Třídění odpadu přímo v domech. Praha 10 šíří osvětu

27.2.2020
Eliška Stodolová

V Praze 2 a v Praze 3 vznikly desítky stanovišť na tříděný odpad uvnitř nebo na pozemku vlastníka domu. „Mělo by to pomoci zabránit hromadění nepořádku v okolí nádob na tříděný odpadl,” říká první místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která má životní prostředí na starosti.

Praha 10 připravuje přednášky, které budou občany o možnosti informovat. Umístění stanoviště třeba na dvoře domu je možné za standardní poplatek za komunální odpad. Podmínkou je dostatečná plocha pro sběrné nádoby uvnitř objektu, a to v místě, které není veřejně přístupné (zahrada, dvůr, kontejnerová klec). Lepší dostupnost kontejnerů zvyšuje objem vytříděného odpadu a může i snížit náklady na odvoz směsného komunálního odpadu.

Češi se ve třídění odpadů opět zlepšili. Každý člověk vyhodil do barevných kontejnerů po 47 kilogramech odpadu

Vynesení takových nádob na tříděný odpad je od letoška pro majitele nemovitostí zdarma až do vzdálenosti 50 metrů od hrany komunikace. Schod je počítán jako jeden metr. Zdarma jsou i souvisejících úkony, jako je třeba odemykání a zamykání objektů. Zanáška nad 50 metrů je zpoplatněna podle ceníku svozové firmy.

V Praze 10 je aktuálně 275 venkovních stanovišť se sběrnými nádobami na tříděný odpad. V letech 2018 a 2019 podala městská část celkem 124 žádostí o navýšení kapacity stanovišť či zřízení nových, všechny byly magistrátem schváleny. Letos městská část Praha 10 podala již 25 nových žádostí.Nepřehlédněte