Tříkrálové průvody nebudou. Jak můžete letos přispět na sbírku?

6.1.2021
Redakce

Svátek Tří králů odkazuje na trojici mudrců, kteří se po pastýřích přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši. Královské koruny i jména jim přidala až o mnoho set let později umělecká tradice a lidová zbožnost. V církevním kalendáři je tento den uveden jako slavnost Zjevení Páně, která připomíná i Ježíšův křest a zázrak, při němž proměnil vodu ve víno.

Koledování a další původní české vesnické zvyky spojené se 6. lednem se v minulosti téměř vytratily. S tímto dnem se pojila řada zvyklostí. Tříkrálový večer byl dobou, kdy se předpovídala budoucnost. Děti na Tři krále chodily na koledu, zpívaly písně, po nichž většinou dostaly dar. Na dveře se svěcenou křídou psala písmena K+M+B, která se považovala za iniciály Tří králů. Jde však zřejmě o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu – Christus mansionem benedicat.

Tříkrálová sbírka 2019

Tradice svátku Tří králů. Víte, co znamená K + M + B nade dveřmi?

V současnosti se tento den pojí zejména se sbírkami, ve kterých mohou lidé přispět na charitu. Tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR na pomoc lidem v nouzi začala letos na Nový rok. Kvůli nynějším opatřením proti šíření covidu ale na rozdíl od předchozích ročníků nevycházejí koledníci do ulic. Lidé mohou do sbírky přispět on-line na webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, a to libovolnou částkou.

Organizátoři se rozhodli, že v současném pátém, nejpřísnějším stupni protiepidemického systému PES se nebude koledovat nikde v republice. Lidé mohou přispět přes web nebo do pokladniček v charitních centrech, kostelech, na úřadech nebo v některých obchodech ve svých regionech. Letos je zároveň mimořádně prodlouženo koledování do 24. ledna.

Dary Tří králů: zlato, kadidlo a myrha. Již tehdy si lidé byli dobře vědomi jejich ceny

V případě, že se republika vrátí zpět do mírnějšího čtvrtého stupně systému PES, se koledníci mohou do terénu při dodržování platných opatření vydat. Záležet bude na rozhodnutí jednotlivých charit. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý na tiskové konferenci uvedl, že pátý stupeň rizik bude v Česku s největší pravděpodobností platit i v příštím týdnu. Současná opatření zatím platí do neděle.

Výtěžek ze sbírky každoročně putuje na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným. Asi desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc v zahraničí. Loni se ve sbírce vybralo rekordních 133 milionů korun.

adp/ČTKNepřehlédněte