Tým českých vědců patentuje unikátní katetr

Český tým společnosti Riocath Global,a.s. (RIOCATH® z Reversally Inside-Out CATHetrisation), vyvinul a patentuje ve spolupráci s Vývojovým centrem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (ÚOCHB) světově unikátní technologii, široce využitelnou v oblasti tubulárních zdravotnických prostředků. Jednou z prvních aplikací, klinicky mimořádně významných, kde bude tato technologie využita, je nová forma urinárního katetru. Konstrukce RIOCATH® zásadním způsobem sníží riziko zavlečení infekce do organismu a také míru traumatizace citlivých tkání.

Na jaře loňského roku jste představil vynález mechanismu nových katetrů. Je to opravdu tak, že RIOCATH katetry můžou v některých oborech změnit lékařské postupy? 

Tím, že se naše katetry, a obecně můžeme napsat, že všechny zdravotnické prostředky zkonstruované s využitím naší technologie zavádějí zcela jiným postupem, nežli je tomu například u běžných močových katetrů, tak jejich uvedením do praxe budou zcela jistě postupně přehodnocovány postupy u řady diagnostických i léčebných výkonů. Mimo jiné to souvisí nejen s tím, že aplikace katetru RIOCATH nenese rizika zanesení infekce z ústí močové trubice ani často zákeřná poranění, která vznikají přímým kontaktem stěny běžného katetru a výstelkou močové trubice. Na druhou stranu je pravděpodobné, že se budeme setkávat s riziky jiného druhu a také postupy k jejich vyloučení nebo alespoň zmírnění povedou ke zvážení nových prvků. I když tedy ta nová rizika jsou ve srovnání s těmi spojenými s aplikací současných katetrů řádově méně významná…

RIOCATH GLOBAL a.s. zahajuje 1. etapu prodeje akcií společnost Riocath FNDB a.s.

počínaje dnem 1.2. 2019. Prodejní cena pro 1.etapu je 11.000 Kč (10.000 Kč je jmenovitá hodnota + 10% ážio). RIOCATH GLOBAL a.s. se zavazuje k odkupu akcií za cenu pořízení + 5% p.a. po dobu 42 měsíců od nákupu.

Více informací naleznete na www.fndb.cz

Jak daleko je vývoj urinálních katetrů? Kdy budou uvedeny na trh? 

Aktuálně se věnujeme dokončení vývoje a certifikaci mužské a ženské varianty urinárních katetrů a to ve dvou základních indikacích a sice ve formě katetrů pro tzv. intermitentní katetrizaci, využívanou hlavně pacienty postiženými následky poranění míchy a také pro katetry v kolemoperační péči, kde je katetrizace součástí preventivních opatření bránících například poškození ledvin v průběhu operace a v pooperačním období. Proces klinického zkoušení a certifikace poběží do podzimu tohoto roku a věříme, že budeme schopni dodat příslušným úřadům vše potřebné, abychom mohli do konce tohoto roku získat nezbytné certifikáty. To je situace, která nám otevře dveře pro vstup na národní trh.

Na jakých dalších výrobcích v tuhle chvíli pracujete? 

Aktuálně už jde o soubor přibližně deseti zdravotnických prostředků, počínaje rektální rourkou pro kojence, která doslova bourá mýty vytvořené v uplynulých desetiletích kolem této „trubičky“, přes zcela nový typ tracheální trubice užívané na operačních sálech při celkové anestezii, různé typy chirurgických drénů, sond, urinární katetry a rádi bychom v dohledné době začali vyjasňovat i možnosti využití konstrukce RIOCATH například v kardiovaskulární chirurgii.

Máte už zmapováno ve kterých lékařských oborech může váš patent najít využití? 

Pružné trubičky nebo hadičky chcete-li využívá moderní medicína průřezově ve všech oborech. Ve spolupráci s odborníky se proto snažíme vyjasnit spíše to, podle jakých priorit se máme snažit uvádět aplikace do praxe tak, abychom pokud možno co nejdříve pomohli co možná největšímu počtu potřebných nemocných.

Kdy poprvé vás napadlo využití tohoto mechanismu v medicíně? 

Mám-li psát za sebe, tak to bylo před necelými sedmi lety. Princip se ale snažila uvést v život řada našich předchůdců v průběhu uplynulých cca padesáti let. Žádnému z nich se ale nepodařilo zvládnout řešení po technické stránce tak, aby bylo reálně použitelné v praxi.

Jak je projekt financován?

Až doposud jsme šli cestou samofinancování a koinvesticemi menších investorů, většinově z okruhu rodiny a nejbližších přátel. S tím si ale pravděpodobně už nevystačíme ve fázi rozvoje projektu, kdy se stavíme na vlastní nohy a chceme budovat komplexní „kamenné“ zázemí firmy. Pro získání investičních zdrojů se ale ještě nemůžeme a proto ani nebudeme obracet na banky ani příliš spoléhat na nějaké zázračné dotační možnosti. Rádi bychom proto v nejbližší době oslovili širší veřejnost a zavedené fondové investory s nabídkou nákupu cenných papírů ve formě akcií jedné z našich k tomu uzpůsobených společností.

Máte odhad hodnoty podnikatelského zéměru tedy odhad hodnoty společnosti? 

Odhadů máme řadu. Čím větší čísla jsou ve hře, tím širší a vesměs nedůvěřivé úsměvy na tvářích investorů vyvolávají. My se díváme na tento projekt, projekt RIOCATH, jako na příležitost vytvořit novou národní značku. To je ta výzva pro českou veřejnost. A všem zúčastněným nabízíme proto pozměněný pohled i na otázku hodnoty takového projektu. Pokud by mělo totiž jít „jen o investici“, tak tedy ano, ale jde o investici strategického typu a takto jí je třeba chápat. A v takovém případě nemá moc smysl sčítat sloupce výnosů v nějakých excelových tabulkách. Možná má smysl mluvit o potenciálu v řádech, pak se můžeme dostat k desítkám miliard korun.

Jednáte už s někým o prodeji licencí na výrobu případně obchodním propojení? 

Vytváříme autonomní síť partnerských obchodních zastoupení v klíčových destinacích zaměřených na prodej licencí RIOCATH. Chceme totiž dát rovnou příležitost každému, kdo bude mít zájem naše standardy využít. Současně jsme už také zahájili jednání s většinou světových „leaderů“ působících v oblasti dotčené škály zdravotnických prostředků. Jsme ale ochotni nejen diskutovat, ale připraveni rychle vstupovat do různých modelů spolupráce. I když máme jasno v základní koncepci našeho „byznysu“, je evidentní, že chceme-li uspět v různých a mnohdy pro Čecha velmi exotických destinacích, budeme se do jisté míry muset přizpůsobit realitě, která v těchto destinacích platí.

Přesto ale bych chtěl i tady zdůraznit jeden podstatný rys naší „vize a mise“: chceme budovat ekonomicky zdravý projekt a naše zdravotnické prostředky co nejrychleji dostat „do světa“ férovým obchodováním. Současně ale se domníváme, že například Evropa, Japonsko, Rusko nebo Číňa, to jsou nejen „trhy“, ale v našich očích hlavně „lidi“, kterým by ty naše dvouplášťové trubičky moc pomohly. Jen kdyby se k nim dostaly včas. A právě k tomu se chceme co nejvíc přiblížit. Především!

 

FOTO: Tým českých vědců patentuje unikátní katetr

Tým českých vědců patentuje unikátní katetr - RIOCATH-UOCHB-PressConference_2018-05-23_fotoHALADA_399Tým českých vědců patentuje unikátní katetr - nireksvobodanew280x280Tým českých vědců patentuje unikátní katetr - Riocath katetr vizualizaceTým českých vědců patentuje unikátní katetr - Katetr Foto
Dnes, 11:15
Vesnický šaman a léčitel je skutečně nervózní. To se mu už nestalo dlouhá léta. Jeho...
Dnes, 06:47
Když se Ondřeje Gregora Brzobohatého ptám, co ho v posledních měsících zaměstnává, okamžitě začíná chrlit...
Dnes, 06:30
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 06:30
Komiks je specifickým uměleckým médiem často označovaným jako deváté umění. Jeho hlavním znakem je chronologicky...
Včera, 19:09
Na farmářském trhu mangold určitě nepřehlédnete. Velké zelené listy s krásně barevnými řapíky, které mohou...
Včera, 14:48
Oblíbené prázdninové destinace se pomalu otvírají Čechům. Jak padají čísla nakažených, tím více se otvírá...
Včera, 14:12
Strategií České republiky je postupně snižovat počet očkovacích center a navyšovat kapacity center velkých.
Včera, 10:10
Konečně! Po tvrdých lockdownech a tvrdých vládních opatření se začínají pomalu otevírat naše hrady a...
Včera, 06:41
„Doufám, že mě Werich nebude chodit strašit,“ směje se Václav Kopta ještě před tím, než...
Včera, 04:44
Naše tělo i psychika dostaly během zimy zabrat bez ohledu na to, jestli jsme prodělali...
Včera, 04:36
Neofunkcionalistická budova, která Praze přinesla veliký věhlas, slaví čtyřicáté narozeniny. I díky ní se Praha...
Reklama