U Krupé byl zahájen záchranný archeologický výzkum

3.3.2021
Martin Solar

Již v rámci zjišťovacího výzkum bylo nalezeno 1609 kusů artefaktů. Nejpočetněji byl zastoupen soubor mazanice, celkově zhruba v počtu 736 kusů. Následovala atypická keramika, která čítala 472 kusů. Nálezy jsou datovány od neolitu (kultury s lineární keramikou a kultura s vypíchanou keramikou) přes dobu bronzovou až po novověk. V závislosti na množství a charakteru nálezů je výzkum plánován do července tohoto roku.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla s termínem podání nabídek do 24. března. Nelze však vyloučit prodloužení této lhůty z důvodu podání dalších dotazů a vysvětlení k zadávací dokumentaci stavby. „Stále však počítáme s plánovaným termínem zahájení výstavby v průběhu července 2021,“ uvedl Buček.

dalNepřehlédněte